LRF bjuder in till en dag med intressanta föreläsningar och samtal om utvecklingen för svenskt jordbruks konkurrenskraft och lönsamhet. Under denna dag kommer forskare och andra att ge sina perspektiv på ämnet.

Vi kommer bland annat att diskutera:
• Hur kan livsmedelsstrategins effekter på lönsamhet och konkurrenskraft mätas och utvärderas?
• Hur påverkar jordbrukspolitiken konkurrenskraften och markanvändningen?
• Hur stärks förmågan till innovation i jordbrukssektorn?

Det blir panelsamtal och föreläsningar med representanter från bland annat AgriFoods Economic Centre, Krinova Incubator & Science Park samt en lägesrapport från Jordbruksverket om hur livsmedelsstrategin påverkar lantbrukets ekonomi.

LRFs motsvarighet i Danmark är på plats och berättar hur det ser ut från deras horisont och Macklean håller en föreläsning om potentialen för svenskt jordbruk.

Anmäl dig senast den 26 september.

Läs mer och anmäl dig här