Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Hur väl rustade är vi för brand, storm eller vattenflöden? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan? Det är några av frågeställningarna som tas upp i den nya studiecirkeln via Studieförbundet Vuxenskolan.

Studiecirkeln syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap för naturskador.

Ett resultat av bränderna 2014 och 2018

- Det är ett resultat av bränderna sommaren 2018 med branden i Västmanland 2014 i minnet. I vår lokalavdelning blev vi varse den hårda vägen att det gäller att vara beredd, skriver Håkan Johansson i Sala lokalavdelning, i studiematerialet som han är en av initiativtagarna till.

Efter bränderna 2014 och 2018 insåg LRF-avdelningarna i Sala att det behövdes mer information och bättre beredskapssamordning. De samlade därför räddningstjänsten, försäkringsbolag och kommunalrådet till ett samtal. Där informerades LRF-medlemmarna om hur man som markägare förväntas agera och vilka skyldigheter man har. Efter den träffen startade de upp en studiecirkel för att ta arbetet vidare.

- Den här resan blev både kul och lärorik för oss. Men största vinsten, vill jag säga, är att saker lyfts upp och diskuterats under ”fredstid” och inte när strömmen varit borta eller brandbilarna stått på vår mark. Vi vet nu vilka som har elverk, vattentunnor, var vi kan fylla vatten och så vidare och vi har en beredskapslista som fungerar för grannsamverkan, skriver Håkan Johansson.

Läs mer om studiecirkeln här.