HELA landsbygdsstrategin med 20-punktslistan finns på lrf.se/landsbygd

Nedan den sammanfattande debattartikeln som publicerades i Dagens Samhälle.

Alla partier gillar numera landsbygden. I debatten i SVT nyligen tävlade partiledarna om vem som gillar den mest. Bra, tycker Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, men nu måste politikerna gå från ord till handling.Idag presenterar LRF en 20-punktsstrategi för tillväxt både på landet och i staden som ger närmare 50 000 nya jobb. LRF inleder också en granskning av partiernas konkreta åtgärder för landsbygdsutveckling.

Om infrastruktur som vägar och bredband inte finns tillgänglig för alla, om grundläggande samhällsservice som post, vård och polis försvinner i delar av landet. Vad händer då? När samhällskontraktet inte upprätthålls och fler hamnar utanför?
Svaret är att en farlig grund för missnöje skapas runt om i landet. Politiken kan stoppa den utvecklingen, skapa hopp och tillväxt som frigör den kraft som finns i hela landet.
LRFs 140 000 medlemmar vill skapa förutsättningar för detta genom 20 konkreta förslag för tillväxt i hela landet. Lantbrukssektorn omsätter idag cirka 70 miljarder kronor. Med en ökad produktionsvolym inom jordbrukssektorn på 2 procent per år fram till 2030 ger det närmare 50 000 nya jobb i hela Sverige. Det handlar om infrastruktur, lokalt företagsklimat och samhällsservice. Förslag som kan lägga grunden till att långsiktigt bygga ett Sverige som håller ihop.

1. Tillämpa Rättviksmodellen. Regelkrångel hindrar utveckling, tillväxt och lönsamhet. En lantbrukare har 600 lagkrav att förhålla sig till i sin dagliga verksamhet. I Rättvik jobbar kommunen med rådgivning och dialog. Tillsynsavgifter faktureras i efterhand. Rättviksmodellen förändrar attityder och arbetssätt och gynnar lokalt företagande.

2. Tänk flexibelt när det gäller transporter. För många på landsbygden finns inget alternativ till bilen. Reseavdraget bör förändras, för att kompensera ökade drivmedelskostnader och långväga resor på landsbygden. Kombinera detta med en politik för ökad biodrivmedelsproduktion och testbäddar för självstyrande fordon på landsbygden.

3. Satsa på digital infrastruktur. Fiber krävs i hela landet för att säkerställa stabil uppkoppling och mobilt bredband som svarar upp mot de krav som ställs inom utvecklingen av Internet of Things. Det krävs för att kunna sköta sitt företag, traktorn eller skogsmaskinen. 5G utanför städerna behövs om vi vill stärka företagens konkurrenskraft i hela Sverige.

4. Öka polisnärvaron och stärk tullens befogenheter. När brott mot lantbrukare undersöktes 2018 hade fyra av tio varit utsatta vid ett eller flera tillfällen under de senaste två åren. För den enskilda lantbrukaren är det svårt att värja sig mot internationella stöldligor. Det behövs större polisnärvaro och bättre samarbete mellan polis och civilsamhälle. Tullens befogenheter måste öka för att minska strömmen av stöldgods som lämnar landet.

5. Förstärk vägstandarden. Politiken har de senaste decennierna handlat om att lappa och laga istället för att underhålla i tid. När broar på mindre vägar inte längre klarar tyngre transporter eller när potthålen blir djupa i vägen – först då tillförs resurser och till högre kostnad. Öka investeringar i vägnätet och gör dem i tid.

6. Tillåt gårdsförsäljning och slopa bygglovskraven. Enligt Januariavtalet ska möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker utredas nästa år. Ta då hänsyn till småföretagens vardag, samtidigt som Systembolagets monopol upprätthålls. Slopa också bygglovskravet för gårdsbutiker och annan gårdsverksamhet.

LRF kommer nu följa upp partiernas politik för att säkerställa att landsbygden tas på allvar. Vi vill att detta ökade, sagda, intresse leder till konkreta förändringar. Därför kommer vi att mäta och jämföra samtliga partiers landsbygdspolitik.
Vi vill skapa ett Sverige som håller ihop och som kombinerar ekonomisk och social tillväxt med hållbart brukande av naturresurser. Våra företagare är vana att inte få något gratis och vet att de måste gräva där de står. Med rätt förutsättningar från samhället kan vi tillsammans bygga en grund för tillväxt och företagsamhet i hela landet.

Palle Borgström
Förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund

Du hittar hela strategin här.