Klicka här för att se konferensen!  Välj sedan "Watch on the web instead" om du inte redan har Microsoft Teams.

 

Jämställda styrelser och valberedningar
– visst är det möjligt! 

Hur pratar vi med varandra, vem väljer vi och värderas allas kunskap lika? Under några timmar borrar vi oss in i frågor om jämställdhet i styrelser och valberedningar, och vilka normer och värderingar som styr. Det här är ett tillfälle att hämta in kunskap men också att dela dina bästa tips för ett mer jämställt grönt näringsliv.

Inbjudan med program som pdf

Vad: Jämställdhetskonferens på temat jämställda styrelser och valberedningar.

När: Den 27 november kl 13-16.

Var: Franzéngatan 6 i Stockholm (Skänken) eller digitalt – klicka här för att se webbsändningen av konferensen. Välj sedan "Watch on the web instead" om du inte redan har Microsoft Teams. Samma länk fungerar för att se konferensen i efterhand.

För vem: Alla i det gröna näringslivet med intresse för jämställdhet, tillväxt, styrelser och valberedningar.

Arrangör: LRFs Jämställdhetsakademi

Hur: Konferensen är kostnadsfri och det bjuds på fika.

Anmälan: medlemsservice@lrf.se

Frågor: stina.bergstrom@lrf.se eller 076-775 35 41

Från programmet

  • Presentationer varvas med deltagarnas reflektioner och arbete i bikupor.   
  • Varför är jämställdhet så viktigt när det gröna näringslivet ska växa och utvecklas. Palle Borgström, ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi.
  • Berättelser från valberedningen. Emma Hultman, valberedning LRF och Arla
  • Om styrelsearbete och nya slags utmaningar. Annika Bergman, Agromind.
  • Om normer, värderingar och inkludering i grupper. Magnus Loftsson, Friends
  • Resultat från LRFs undersökning bland kvinnliga förtroendevalda. Hanna Österberg, LRF
  • Så arbetar SLU med jämställdhet. Ylva Eklind och Tina Sjöström, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
  • Anton Öhrlund, LRFs ungdomsstyrelse, är moderator

Om LRFs Jämställdhetsakademi
Stolt 10-åring. LRFs Jämställdhetsakademi är branschens egen tankesmedja för att driva på jämställdhetsarbetet inom hela det gröna näringslivet. Akademin består av 19 ledamöter – hälften är ledare i några av Sveriges största medlemsägda företag i det gröna näringslivet och hälften är ledarskaps- och jämställdhetsprofiler.