Det blir en djupdykning i ämnet under en heldag den 21 november. Då får vi veta vilka framtida användningsområden som kan vara aktuella, hur  marknadsutvecklingen ser ut för skogsråvaran i Sverige och globalt, och vad det är som styr vad skogsråvaran ska användas till.  Seminariet gästas av bland andra: 

  • Torgny Persson, ansvarig för forskning- och innovationsfrågor på Skogsindustrierna
  • Elin Olofsson jägmästare och vinnare av SLU Alumn 2019
  • Martin Forsén, VD Buraphawood i Laos och vinnare av Guldkvisten 2019
  • Hans-Erik Nilsson, professor och dekan på Mittuniversitetet, samt representanter från Skogsstyrelsen och Skogsforsk.

Tänk om framtiden

Seminariet arrangeras av LRFs projekt Tänk om framtiden, där man tittar närmare på angelägna frågor för LRFs medlemmar. För LRF som företagarorganisation är det viktigt att djupare analysera skogssektorns konkurrenskraft och vad som krävs för att utvecklingen ska bli så positiv som möjligt.  

Anmälan till seminariet ska ske senast på fredag den 15 november.

Läs mer.