- Fantastiskt, vilket gensvar! Vi bräckte förra året med hästlängder, säger LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström.

Förra året samlade LRF Ungdomen ihop 4 300 kronor till Musikhjälpen. I år blev det alltså nästan fyra gånger mer.

- Det var en förtroendevald som såg att det inte fanns någon LRF-relaterad insamling. Då tog vi ett gemensamt initiativ i riksstyrelsen tillsammans med ungdomsregionerna att starta en insamling, säger Emilia Astrenius Widerström.

Temat i år var ”Sex är inte ett vapen”. Hur går det in i LRFs verksamhet?
- På riksförbundsstämman samlar vi in pengar till We Effect och det är ju lite liknande frågeställning vad det gäller att förbättra förutsättningarna för våra kollegor i världen.

- Temat väcker självklart tankar om hur vi själva pratar om bland annat jämställdhet, hur vi kan hjälpa till med att få en värld som också tycker det är lika självklart med allas lika värde som att själv ha rättigheterna till sin egen kropp. Jämställdhetsfrågan är ett ämne som vi diskuterar väldigt ofta och Erik Johansson, som sitter i LRF Ungdomens riksstyrelse, sitter även med i LRFs Jämställdhetsakademi.

Än är det inte för sent att stötta LRF Ungdomens insamling. Det gör du här