Beskedet från Jordbruksverket om utbetalningar av EU-ersättningar från och med 6 december är bra nyheter för svenskt jordbruk. Det är av stor vikt att dessa ersättningar utbetalas som planerat eftersom de hänger ihop med kostnader och investeringar i gårdarnas produktion. Efter att antal år med betydande problem med utbetalningarna är det nu glädjande att Jordbruksverket och länsstyrelserna kommit tillbaka till normala rutiner för hantering av EU-ersättningarna.

LÄS MER: Se vilka åtta stöd som betalas ut - och hela utbetalningsplanen

Jordbruksverkets samlade prognos för jordbrukets ekonomi för 2019 visar också på en påtaglig förbättring jämfört med 2018 då den extrema torkan påverkade utfallet mycket negativt. Vi är nästan tillbaka på 2017 års lönsamhetsnivå för jordbruket generellt. Men för att täcka förlusterna från 2018 behövs flera år av god lönsamhet för att komma ifatt. Detta är viktigt om investeringarna ska kunna öka framöver.

LÄS MER: Företagsinkomsterna pekar uppåt