– Flerpartiuppgörelsen kring budgeten gör att landsbygdsfrågorna får ett tydligare fokus än tidigare. De extra 350 miljoner i stöd till lantbrukare som drabbades av torkan är välkomna. Vi ser också satsningar på jobbtillväxt på landsbygden, exempelvis pengarna till enskilda vägar och bredband, även om vägunderhållet skulle behöva betydligt större satsningar, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

LRF har tidigare kommenterat vissa satsningar på företagarområdet, det vill säga sänkta arbetsgivaravgifter för unga och för enmansföretagare som gör sin första anställning. Mer pengar till torkdrabbade bönder till områdesskydd för skog har även uppmärksammats.

LÄS MER: Positivt med extra skogs- och torkstöd

– Men det känns mindre tillfredsställande att de satsningar som rör näringslivsfrågorna för landsbygdsföretagen samtidigt tas från det ordinarie landsbygdsprogrammet, vilket innebär minskade landsbygdsatsningar på andra områden, säger Palle Borgström.

Här är de viktigaste anslagsförändringarna i vårbudgeten som berör det gröna näringslivet:

 

Areella näringar: 
Totalt +100 miljoner kronor
Här ligger bland annat utökat krisstöd till jordbruket efter 2018 års torka med 350 miljoner kronor, ytterligare 150 miljoner till områdesskydd skog och 95 miljoner till bredband.

Eftersom nettot på hela anslaget är +100 miljoner så görs parallellt också besparingar inom utgiftsområdet. Dessa drabbar i huvudsak den svenska finansieringen av landsbygdsprogrammet. Den tidigare låga svenska eurokursen på 8,39 SEK/euro justeras upp till 9,30 SEK/euro. Detta utgör en del av den ganska trassliga anslagsberäkningen för landsbygdsprogrammet. LRF har länge pekat på den orimligt låga kronkursen.

Miljö- och naturvård
Totalt +1195 miljoner kronor
Här märks Klimatklivet som tillförs 750 miljoner samt Värdefull natur och våtmarker som liksom Rent hav tillförs 200 miljoner.

Övrigt
Enskilda vägar tillförs 66 miljoner kronor och ett transportstöd i norra Sverige byggs ut med 30 miljoner, för bland annat förädlade jordbruks- och livsmedelsprodukter. Pengarna tas dessvärre från landsbygdsprogrammet, vilket innebär att andra landsbygdsatsningar får stryka på foten.

LÄS MER: Här är regeringens vårbudget