I veckans Land Lantbruk larmar LRF och Hushållningssällskapet om vikten av att söka miljöersättningar för att minska fosforläckage. Det har visat sig att alldeles för få lantbrukare söker detta stöd. 

-  Det här är miljöåtgärder som samhället betalar för. Jag har i 10 års tid sagt till Vattenmyndigheten att vi inte vill ha nya lagar, utan att det är bäst med frihet under ansvar. Men söker ingen, så tappar vi i trovärdighet, säger LRFs vattenexpert Markus Hoffman.

LRF:s ordförande Palle Borgström och Hushållningssällskapets förbundsdirektör Jesper Broberg vill diskutera orsakerna till den låga anslutningsgraden med Jordbruksverkets vd Christina Nordin.

– Det gäller att skruva på flera skruvar samtidigt. Det handlar både om mer information men också att ändra stödvillkor och ersättningsbelopp, om det går under pågående programperiod, säger Markus Hoffman till Land.

Miljöersättningar som minskar fosforläckage:

Skyddszoner, anpassade skyddszoner, tvåstegsdiken, kalkfilterdiken, våtmarker, fosfordammar, strukturkalkning.

LÄS MER om Miljörsättningar 2019 på Jordbruksverkets sida eller kontakta din Länsstyrelse.

5 artiklar om Sveriges bönders miljöarbete

Svenskt lantbruk bäst i kampen mot övergödning

Mullhalten ökar i Sverige

"Världen måste lära av svensk djurhållning"

"Sveriges bönder är världsbäst"

Var klimatsmart - välj svensk mat