Vad tycker LRF om resulatet av undersökningen?

Det är oroväckande att endast hälften, 53 procent, av lantbruksföretagen har tillgång till uppkoppling av hög kapacitet i form av fiber. Det är tydligt att lantbruket ligger långt efter i fiberutbyggnaden om man jämför med företag i tätorter där motsvarande siffra är 80 procent enligt Post- och Telestyrelsen.

– Det är tydligt att det krävs ökad statlig finansiering för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi tills 2025. Enligt Post- och telestyrelsens beräkningar så krävs det 22 miljarder. Vi är inte ens i närheten av det i dagsläget, säger LRFs expert Cecilia Reje.

Varför är det så viktigt med snabb uppkoppling inom jord- och skogsbruk?

Allt fler processer och verktyg som används inom jord- och skogsbruket kräver att man har internetuppkoppling. Det handlar om allt från precisionsodling till mjölkrobotar. Om man saknar tillgång till uppkoppling kan man inte använda dessa. Det blir helt enkelt en konkurrensnackdel och man kan inte producera mat på ett lika klimateffektivt sätt.

– Om man vill bli mer precis i sin odling, få högre skörd och använda mindre resurser, då kan datainsamlingen göra att man planerar rätt mängd gödsel och växtskyddsmedel. Det här kräver att man har rätt teknologi, säger Cecilia Reje.

Varför vi gjorde undersökningen?

Vi vill följa upp tidigare undersökningar och få bättre kunskap om hur lantbrukets uppkoppling ser ut. Det är viktigt att internetuppkopplingen förbättras över tid, så att vi inte halkar efter.

LÄS MER: Här är hela undersökningen

LRFs EXPERT TILL TT: Orealististikt bredbandsmål av regeringen om de inte tillsätter mer pengar

SVD DEBATT: Myndigheterna missar kraften i Byanätsverken

LÄS MER:lrf.se/bredband har vi samlat avtal och annat matnyttigt