Varför är det så viktigt att svara på undersökningen?

Varje svar är viktigt. Den som har blivit utvald att svara kan inte ersättas av någon annan., det är därför vi just nu ringer och påminner de som inte har svarat. Ju fler som svarar ju bättre blir undersökningen och den som är utvald har också möjlighet att påverka LRFs verksamhet. Just möjligheten att påverka LRFs verksamhet är återkommande ett av LRFs viktigaste områden, så den som har fått möjlighet att svara kan passa på nu.

Hur ofta görs Nöjd medlems-undersökningen?

Den görs varje år och resultaten tas på stort allvar av både ledning och styrelser runt om i landet. Undersökningen visar också hur medlemmarna känner inför LRF. Det är viktiga signaler om vilka områden vi ska satsa mer på och om LRF har satsat på rätt saker.

Hur lång tid tar det att svara på frågorna?

Det tar inte mer än 5 minuter att svara och ditt svar är mycket viktigt.

Hur skickas undersökningen ut?

Undersökningen skickas ut både per brev och per e-post. Om du har fått undersökningen på det ena sättet och hellre vill ha den på det andra så går det bra att ordna. Kontakta Ingela Wahlgren på Ipsos genom att ringa 0706-23 76 55 eller maila ingela.wahlgren@ipsos.com