Tjänsten innebär att man skickar in sin verksamhetsrelaterade fråga via ett formulär på LRFs hemsida och inom sju dagar får ett svar av en jurist på LRF eller LRFs samarbetspartner.

– LRF har under en längre tid sett att medlemmarna efterfrågat hjälp i juridiska frågor kopplat till deras företag. Tanken är att möta behovet genom den här tjänsten, säger Agnes Smedberg som är jurist på LRF och den som huvudsakligen arbetar med utvecklingen av tjänsten, svarar på frågorna eller hänvisar medlemmen vidare.

Varierande frågor

Frågorna kan handla om till exempel markintrång vid fiberdragning, bygglov för lösdriftsstall eller kostnadsfördelning vid lantmäteriförrättning. Agnes Smedberg gillar variationen.

– Jag lär mig massor hela tiden och det är väldigt roligt att samverka med experterna internt. På LRF finns en stor kompetens inom allt från jakt till bredband. Just nu är det mycket arrendefrågor. Det beror dels på att den gamla medlemsförmånen arrenderådgivningen har gått upp i den här tjänsten och dels på att det är aktuellt med uppsägningar av arrenden och omförhandlingar av villkor så här dags på året.

Familjerätt kopplad till verksamhet

Ambitionen är att Juridisk vägledning ska hålla samma servicenivå som arrenderådgivningen. 30-minutersbegränsingen är borta, men däremot skickar man in sin fråga skriftligen istället för att ringa till en telefonjour.

– Det är intressant att få djupdyka i frågor om arrende, servitut och övrig fastighetsrätt. Jag är själv uppvuxen på en gård i Skåne och mina föräldrar är markägare, så jag har tidigt kommit i kontakt med frågor om arrende, äganderättsintrång och naturskyddsområden och känner starkt för branschen.

Testamente, äktenskapsförord och frågor kring arvskifte är andra vanligt förekommande frågor. Det går bra att ställa familjerättsliga frågor så länge de är kopplade till verksamheten inom de gröna näringarna.

Feedback utvecklar tjänsten

– Sådant som inte är kopplat till företaget, till exempel konsumenträttsliga frågor, omfattas däremot inte av tjänsten. Oavsett fråga – är man osäker på om den kan kopplas till näringsverksamheten ska man specificera frågan så mycket som möjligt. Ange problemet, berätta vad som hänt och vilken hjälp man känner att man behöver. Behöver man hjälp med avtal eller upprättande av andra juridiska handlingar eller ombudsstöd i tvister hänvisar vi till att ta kontakt med ett jurist och förmedlar gärna kontakt med någon som är bra på det aktuella området.

LRF utvärderar tjänsten löpande

– Ungefär tio dagar efter det att man ställt sin fråga skickar vi ut ett frågeformulär som ska hjälpa oss att utveckla den juridiska vägledningen. Vår ambition är Juridisk vägledning genom medlemmarnas värdefulla respons tillsammans med kontinuerlig utvärdering av tjänsten ska medföra så stor medlemsnytta som möjligt, säger Agnes Smedberg.

Läs mer i länken uppe till höger.