Vikten av att företag i livsmedelskedjan, från primärproduktion till handel ska klassas som samhällsviktig verksamhet. Det är viktigt inte minst om det skulle komma ett beslut där förskolor och grundskolor stängs och behov av barnomsorg i samhällsviktiga funktioner aktualiseras. Regeringen har ännu inte fattat beslut om vilka sektorer/branscher i samhället som ska klassas som samhällsviktiga

Dessutom tog LRF upp frågan om arbetskraft, inte minst säsongsarbetskraft i de gröna näringarna och hur de behoven ska lösas i den uppkomna situationen.

Nedan ett utdrag ur vår skriftliga kommunikation till regeringen om frågan om samhällsviktiga funktioner.

"Detta inte minst med anledning av medieuppgifter där det framstod som om inte primärproduktionen och livsmedelsförädlingen, eller lager och distribution av livsmedel, finns med på listan över samhällsviktiga funktioner. Om detta skulle stämma står vi inför betydande problem med att klara livsmedelsförsörjningen, på kort och lång sikt. Vi från LRF vill därför igen framföra att vår tydliga uppfattning är densamma som den Jordbruksverket mycket tydligt redogjorde för i sin inlaga till regeringen för kort tid sedan, nämligen att hela livsmedelskedjan – från primärproduktionen och bonde, via förädlingen och lager och distribution, till dagligvaruhandeln måste finnas med och klassas som samhällsviktig av regeringen.

Primärproduktionens och livsmedelskedjans företag och medarbetare måste känna trygghet i att de kommer ha fortsatt barnomsorg för sina barn, om skolor/förskolor skulle stänga. Därför måste de finnas med på statens lista, men det måste också gå en tydlig signal till kommunerna från regeringen om att förskolor/skolor måste planera för att oavsett vad ordna barnpassning åt dessa barn. Annars kommer många föräldrar tvingas vara hemma, vilket kommer påverka livsmedelsförsörjningen.

Som vi hörde vid mötet i förrgår har flera delar av förädlingen redan nu drabbats av väsentligt högre sjukskrivningar, framför allt till följd av att myndigheterna uppmanat människor att stanna hemma vid minsta symptom. Det gäller redan lager & distribution, men LRF har idag också börjat få signaler från till exempel. mejerier om att de har så höga sjukskrivningar att de inte är säkra på om de kommer kunna hålla igång hela sin produktion om utvecklingen fortsätter. Skulle förskolor och skolor därutöver stängas skulle både primärproduktionen och förädlingen få stora produktitonsproblem.”