Korttidspermittering

Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Gäller från och med 16 mars.

Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent får behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

Staten tar sjuklöneansvar i två månader

Gäller under april och maj. Även egenföretagare får en schablonersättning dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Företag får anstånd med arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Anstånd omfattar tre månader. Kan tillämpas från 1 januari 2020.

För till exempel ett konferenshotell med 60 anställda som har en genomsnittlig månadslön på 36 950 kronor och en årsomsättning på 90 miljoner kronor blir den maximala likviditetsförstärkningen genom anståndet 6,8 miljoner kronor. Det motsvarar 7,6 procent av årsomsättningen eller 77,9 procent av kostnaden för arbetskraft under ett kvartal.

LÄS MER: Regeringens pressmeddelande

Vad gör LRF?

LRF har fortlöpande kontakt med branschorganisationer, myndigheter och regeringen.

LÄS MER: På lrf.se/corona har vi samlat mer information om hur LRF arbetar i förebyggande syfte