– De gröna näringarna påverkas direkt av klimatförändringarna men är den enda sektorn som också kan minska klimatavtrycket genom att binda kol i mark och växtlighet, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

Just de gröna näringarnas utsatthet och samtidiga potential att bidra positivt i klimatarbetet var grunden till
att riksförbundsstämman i maj gav organisationen i
uppdrag att ta fram ett hållbarhetsprogram med bäring på klimatet.

–Under året som gått har vi haft en gedigen process
i dialog med förtroendevalda och organisationsmedlemmar för att ta fram hållbarhetsmål och visioner för de gröna näringarna. Nu har vi detta framme och kan på ett helt annat sätt ta plats i debatten, säger Palle Borgström.

Läs hela intervjun och hela verksamhetsberättelsen i pdf-format här