– Jag har sedan examen haft förmånen att jobba med det jag tycker har varit mest roligt, säger Fredrik Andersson som är 45 år, utbildad agronom och tillsammans med sin far driver Viby Sävgården med totalt 600 hektar åker. Växtodlingen producerar utsäde, fröer och spannmål till avsalu. Och varje år en ny pröva-på-gröda.

I företaget ingår entreprenadverksamhet och uthyrning av bostäder och kontorslokaler. Han sitter också i styrelsen för Frökontrollen Mellansverige AB.

Parallellt med detta driver Fredrik Andersson egen konsultverksamhet. Där arbetar han som sakkunnig kring jordbrukets påverkan av Slussen-projektet och med intrångsvärdering vid bildande av vattenskyddsområden. Det största uppdraget är just nu att tillvarata lantbrukets intressen i samband med ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Det gör han på uppdrag av Ludvig & Co och berörda markägare.

– Det är intressanta frågor, att slå vakt om äganderätten är viktigt, säger Fredrik Andersson.

Han efterträder Jan Ehrensvärd som lämnar riksförbundsstyrelsen och tackades av på stämman.

LÄS MER: Känner du LRFs styrelseledamöter? Här är en kort presentation för samtliga elva ledamöter