Faktum är att LRF har haft digitala stämmor sedan 2007 även om alla då har suttit i samma sal på Sånga-Säby. Så 60 procent av fullmäktige, de som har varit med förut, kommer känna igen sig, även om de den här gången medverkar från hemmaplan.

Bibehållen debattkultur

Det digitala systemet infördes eftersom LRF ville hålla sina stämmor på Sånga-Säby trots att konferenslokalen där inte riktigt fungerar för debatt i talarstol. Den som begär ordet hör och syns via mikrofon och bild på en skärm. Under åren har man utvecklat systemet för att passa LRFs behov. Det viktiga har hela tiden varit att tekniken inte får begränsa eller ta död på debattkulturen.

Fler kvinnor yttrar sig

Sedan LRF släppte talarstolen är det fler fullmäktige som har kommit till tals. Och fler kvinnor som yttrar sig. Statistik förs vid varje stämma och antalet kvinnor som begär ordet motsvarar nu sin andel i fullmäktige och i medlemskåren, cirka 38 procent.

Votering istället för acklamation

En skillnad nu blir att beslut inte kan tas med acklamation, det blir votering istället. För eventuell sluten votering finns rösträknare på plats som kommer att stå bakom presidiet och kontrollera. Den slutna voteringen är fortsatt anonym och sparas inte.Presidiet finns på plats i en lokal på Sånga-Säby under dagen. Förhoppningsvis kan hela stämman ses där i höst, den 30 september och 1 oktober då man behandlar motionerna.