LRF har funnits med som bollplank och rådgivare i satsningen som tagits fram av Prevent på uppdrag av Gröna arbetsgivare och Kommunal, och på initiativ av Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK).

Jobba systematiskt och medvetet

Genom ”Är du säker?” vill man få dagens och morgondagens lantbrukare att arbeta mer systematiskt med sin arbetsmiljö och därigenom öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort.

Satsningen vänder sig till aktiva lantbrukare och arbetstagare, lärare och studieanordnare. Och till framtidens lantbrukare – studenter.

Materialet omfattar:

  • En kort digital utbildning med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för en liten verksamhet/egenföretagare.
  • En handledning för lärare på naturbruksskolor, med övningar kring säkerhet att göra med eleverna
  • En guide för att använda materialet på gruppträffar, till exempel på större arbetsplatser, möten i LRFs lokalavdelningar och liknande.
  • Allt samlas på ärdusäker.se, en webbplats inom Prevent där du också hittar checklistor, bilderböcker och länkar till fördjupande kunskapsmaterial. Här finns tydliga ingångar för de olika produktionsinriktningarna fjäderfä, gris, häst, nöt och växtodling.

Bakgrundsfakta

Arbetsmiljöverkets officiella statistik (2020) redovisar 75 dödsfall i arbetet inom jordbruk/skogsbruk och fiske åren 2010–2019 och flertalet gäller egenföretagare. I förhållande till antalet sysselsatta innebär det cirka åtta dödliga arbetsolyckor per 100 000 sysselsatta för denna branschgrupp, vilket kan jämföras med genomsnittet för alla branscher som är runt en under samma period. Detta innebär att jordbruk/skogsbruk och fiske ingår i gruppen med allra högst relativt dödstal.