LRF Media förstärks med digital chef från Telia

Anna Martinkari har valts in som ny extern ledamot i LRF Medias styrelse. Hon har en solid bakgrund inom digitalisering; tidigare på Marginalen bank och idag som digital chef på Telia Sverige. Anna har tidigare styrelseerfarenhet från bland annat finska Posten. Läs mer här

Bygruppen stärks med hållbarhetsansvarig från TUI

Charlotte Werner Wiebe tar plats som ny extern ledamot i Bygruppens styrelse. Hon har en bred profil med relevant erfarenhet och kompetens inom destination, marknad, förändringsarbete, HR och hållbarhetsarbete från bland annat Ving-gruppen, Ruter Dam och TUI, där hon idag är koncernansvarig för hållbarhetsarbetet.

"LRF är en attraktiv koncern"

– LRF är en attraktiv organisation, och en attraktiv koncern, och vi är glada över att vi har förmågan att rekrytera väl meriterade personer till våra dotterbolagsstyrelser. I och med årets bolagsstämmor kan vi addera flera starka kompetenser som kommer att bidra till utvecklingen i våra dotterbolag. LRF Media fortsätter sin digitaliseringsresa och Anna Martinkari är ett viktigt tillskott med sin stora och aktuella erfarenhet inom det området. Bygruppen är inne i en utmanande fas, där covid-19 har slagit hårt mot hela branschen. Charlotte Werner Wiebe har med sin erfarenhet av destinationsutveckling och hållbarhet en profil som kommer vara viktig för Bygruppens framtida utveckling, säger Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

Från och med nu ser styrelserna i LRFs dotterbolag ut så här:

LRF MediaAnna Karin Hatt, ordförande, Johan Englund (nyval), Anna Martinkari (nyval), Lars Henrik Andersson, Jonathan Bean.

I styrelsen ingår även två ordinarie arbetstagarrepresentanter, som har varsin suppleant.

Sigill KvalitetssystemJohan Englund, ordförande (nyval), Ingrid Eilertz (nyval), Bengt Persson, Louise Ungerth.

LRF SamköpErik Pihlo, ordförande (nyval), Johan Englund (nyval), Per Stenström, Charlotte Elander.

BygruppenJohan Englund, ordförande (nyval), Göran Almberg (nyval), Charlotte Werner Wiebe (nyval), Magnus Helgesson.

Macklean StrategiutvecklingErik Pihlo, ordförande, Martin Alexandersson (nyval), Hans-Åke Hammarström, Maria Linde.