SVAs nya rapport över 2019 års försäljning av antibiotika till djur, som presenterades i dag den 10 juni, visar att svenska lantbrukare fortsätter att minska sin redan låga antibiotikaanvändning ytterligare. 

Försäljningen fortsätter att sjunka jämfört med tidigare år och det är framför allt antibiotika med ett bredare spektrum som har minskat.

- Antibiotika med smalt spektrum är helt dominerande inom svensk animalieproduktion med den stora fördelen att det ger lite resistensproblem, säger LRFs veterinär My Sahlman.

Rapporten är ett oerhört gott betyg till de svenska lantbrukarna. Grunden för en låg förbrukning av antibiotika är en bra djurhållning med friska djur. 

LÄS MER: Så här mycket skiljer det sig åt i EU-länderna

- Kraven ökar nu på andra länder ska följa efter. Flera medlemsstater har kommit en god bit på väg men ännu kvarstår mycket arbete för att nå våra nivåer, säger LRFs veterinär My Sahlman.

LÄS MER: LRFs arbete gav resultat - antibiotikareglerna skärps i EU

Målsättningen i Sverige är inte att sluta helt med antibiotika, sjuka djur måste få behandling. Målsättningen är att fortsätta ha en låg förbrukning med ”rätt” antibiotika. För detta behöver vi ha bra system för djurhållning, friska djur och konkurrenskraftiga lantbrukare som kan ge en god omvårdnad av djuren.

LÄS MER: LRF bakom världshistoriskt antibiotikabeslut

LÄS KRÖNIKAN: "Rädda antibiotikan - välj svenskt"