Folkrörelsemänniska ut i fingerspetsarna – Lotta Folkesson går igång på kraften i medlemsorganisationen. Men ser att formerna för engagemang måste följa med sin tid för att LRF ska utvecklas.

Lotta Folkesson fyller bara 50 i år, ändå har hon och hennes man redan generationsskiftat delar av verksamheten, för fem år sedan.
– Ja, delar av vår barnaskara har ett intresse för verksamhet jord och skog. Vi tyckte det var viktigt att de fick möjligheten att ta över i det skede i livet då man ska etablera sig.

PODDTIPS: Bästa tipsen inför ett ägarskifte

Även Lotta Folkessons engagemang i LRF handlar om att se framåt och att skapa förutsättningar för kommande generationer.
– Vi kämpar med lönsamheten och politiken, för att beslutsfattarna ska se lantbruket som betydelsefullt. I och med urbaniseringen har kunskap gått förlorad och vi har tappat positioner…

Där bryts samtalet. Täckningen är usel hemma hos henne.
– Det här är min vardag. Jag kan sitta med bokföringsprogrammet och allt bara försvinner, säger hon när hon ringt upp igen och sitter alldeles still för att det inte ska klippa.

LÄS MER: Skriv på bredbandsuppropet

Lotta Folkesson har tidigare sagt att hon åstadkommit mer som förtroendevald i LRF än som politiskt aktiv.
– Som ganska ung gick jag in i politiken, med engagemang och glädje. Den lågan dog ganska snabbt. Jag möttes av tungsinthet och blev ifrågasatt istället för uppmuntrad. I LRF kände jag mig uppskattad, driv och arbetslust togs väl emot och jag fick som förtroendevald ganska omgående träffa landsbygdsministern, från samma parti som jag varit aktiv i. Det var först i LRF jag fick tillträde till höga beslutsfattare.
Medlemsengagemanget är det som driver henne. Hon tycker att det är häftigt när LRF kraftsamlar, för det skapar en sådan enorm effekt.

"Utan folkrörelsen är vi ingenting"

– Det är viktigt att hitta rätt former för den tillsammanskraften, det är då det händer. Men vi måste finna nya vägar för folkrörelsen. Nuvarande former attraherar inte alla, även om de är demokratiska så kan det uppfattas de som tröga. Vi behöver korta processerna, för utan folkrörelsen är vi ingenting.

Den pågående krisen i samband med covid-19 känner hon har gett LRF den behövliga knuffen mot digitalisering.
– När det nu är blodigt allvar måste vi hitta andra mötesmönster. Och lärdomarna från när vi tvingas tänka nytt kommer förmodligen förändra våra mötesformer och prioriteringar framöver.

Som gammal hästtjej engagerar hon sig för den professionella hästnäringen, är ordförande i branschavdelningen LRF Häst. Själv har hon numera bara två hästar för rekreation.
– Men näringsverksamheten inom häst är grunden för oss hobbyutövare, det behövs producenter. Över en miljon människor i Sverige håller på med hästar på något sätt, ungefär 20 000 av dem är hästföretagare. Så hästen har en viktig roll på landsbygden på många sätt.

Stort engagemang för lokal mat

Den relativt nya branschavdelningen LRF Lokal mat och dryck är sprungen ur det otroligt starka stöd och intresse som finns för bonden och det lokalproducerade. Även där håller Lotta Folkesson i ordförandeskapet.

– Satsningen går hand i hand med medvetenheten om klimat och miljö, både hos konsumenterna och medlemmarna. Reko-ringarna går som tåget, folk hemestrar. Säkert ännu mer i och efter den här krisen. Engagemanget för det lokala svämmar över i sociala medier, man vill gynna det man har runt knuten. Och då måste ju LRF jobba för rätt förutsättningar för detta. Nu är regelverken utformade efter de stora företagen och behöver anpassas för att hänga med sin tid.

Svenska politikers motstånd mot CAP

Även en del av de internationella frågorna ligger på Lotta Folkessons bord. Stort och viktigt inför den nya CAP-perioden. Där beklagar hon att vi är utlämnade till andra länders driv, eftersom motståndet mot en ökad CAP budget i princip är den enda konsensus som finns bland Sveriges politiska partier.
– Beslut som tas i Bryssel har så stor betydelse på gårdsnivå och det är av största vikt att vi finns där och driver på utifrån våra förutsättningar, både i jord- och skogsbruket som många gånger skiljer sig från det sydeuropeiska perspektivet.

LÄS MER: Jordbruksbudgeten minskas med 10 %

– Nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar vi med sikte på våra hållbarhetsmål, de spänner över allt vårt arbete och är avgörande för de gröna näringarnas framtid. Vi ska tjäna på hållbarhetsaffären, både ekonomiskt och miljömässigt. Produktionsinriktning spelar ingen roll, alla ska med.

Har fyra barnbarn - och är snabb i Tjejvasan

I LRFs riksförbundsstyrelse sedan 2012. Ordförande i LRF Västerbotten sedan 2017.
Ålder: Fyller 50 i år
Bor: Selsberg, Vännäs kommun, Västerbotten.
Familj: Man, tre barn och fyra barnbarn.
Verksamhet: Jord- och skogsbruk, skogsentreprenadverksamhet. 30 hektar åkermark. 16 anställda och tio entreprenadmaskiner igång. Dessförinnan 20 år som mjölkproducent.
Det visste du kanske inte: Jag är en (för min ålder) duktig längdskidåkare. Har kört Tjejvasan på 2.17.

Lotta Folkessons 3 prioriterade frågor

LRF Häst
Genom näringspolitiskt arbete, marknadsanalys, företagsutveckling och kommunikation är målet fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet. Läs mer på lrf.se/hast

LRF Lokal mat och dryck
Ska möta utmaningar som regelkrångel, knöliga myndighetskontakter, skatter, brist på statistik och svårigheter i offentlig upphandling. Läs mer på lrf.se/lokalmatochdryck

LRF i Bryssel
Genom kontoret i Bryssel kan LRF medverka till att beslut som tas av EUs olika institutioner blir så bra som möjligt för Sveriges bönder. Läs mer på lrf.se/bryssel