En vecka in i augusti och Sveriges växtodlare är försiktigt positiva efter de första skördarna av vall, spannmål och oljeväxter.

- För väldigt många har det varit ett normalt år med lagom nederbörd och lagom värme, men det är stora variationer runt om i landet, säger Lennart Nilsson, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.

I södra Hälsingland och norrut har isbränna, som kommer när vinterregnet fryser till och skapar syrebrist för grödan, påverkat skördarna negativt. Trots det, och trots att det på många håll har varit en mager förstaskörd av vall så ser det ut som att de allra flesta har kompenserats med en riklig andraskörd.

I Halland rapporteras det att många redan har fullt i ensilagesilon och i Norrbotten har de varma sommarnätterna fått fart på grödorna. Nu, när vädret är stabilt, skördas det för fullt.

Men ingen vågar riktigt andas ut än.

- Det gäller ju att få in allt i ladorna också så nu är det viktigt med riktigt bra skördeväder, sol och torrt, de närmsta veckorna. Men så här i början av skördesäsongen ser det bra ut på fälten, säger Lennart Nilsson.

Från i stort sett alla län rapporteras det om normal, till god skörd. Men inte i Mälardalen. Där ser 2020 hittills ut som det bästa året på länge efter gynnsamma förutsättningar. En mild vinter, torr april, sval maj och sporadiskt med regn som har gjort att det också ser väldigt bra ut både på spannmål och vallar.

En annan sak som utmärker odlingsåret 2020 är att arealen för havre har ökat.

LÄS MER: Lennart Nilsson till TT: Många har inte återhämtat sig ekonomiskt från torkan 2018

Skörderapport Sverige runt

Skåne: Vårens frostknäpp förstörde för oljeväxtodlarna

Skörden är i full gång och det ser överlag bra ut. Oljeväxtodlarna drabbades av en frostknäpp i våras som påverkar skörden negativt.

Halland: Fullt i silon - men sämre för rapsen

Flera har fullt i ensilagesilon redan efter andraskörden av vall. Rapsen ser dock ut att bli sämre än normalt.

Västra Götaland: Andraskörden räddade svag förstaskörd

Andraskörden av vall blev riklig, vilket kompenserade den magra förstaskörden. Nu har spannmålsskörden börjat. Vi har haft rikligt med regn, men nu hoppas vi på bra skördeväder.

Värmland: Torka före midsommar - regnoro nu

Normal skörd, något ser riktigt bra ut och något är lite sämre. Torkan innan midsommar ställde till det. Ekobönderna hade en dålig förstaskörd av vallen, men det ser ut att räddas upp av bra andraskörd. Nu ser väderprognosen ostadig ut, vilket oroar. Vi behöver sol och värme.

Dalarna och Gävleborg: Väderomslag räddade skörden

Torkan övergick till regn och kyla i juli. Det väderomslaget räddade skörden. Hur slutresultatet blir beror helt på vädret de kommande veckorna. I södra Hälsingland har isbrännor skadat första vallskörden

Jämtland och Västernorrland: Bra trots isbränna och skotrar

Generellt bra. Vissa områden har haft problem med isbränna som skapas när regn på vintern fryser till och skapar syrebrist för grödan. Även skoteråkning har på vissa håll förstört skörden.

Norrbotten: Skördas för fullt

Det skördas för fullt nu när vädret är stadigt; varmt och blåsigt. Första skörden av vall kom igång sent och blev lägre på grund av isbränna. Även höskörden blev försenad på de flesta håll.

Västerbotten: Foderläget ser bra ut

Normalår. Isbrännan har påverkat många negativt. Foderläget ser bra ut.

Mälardalen: Bästa året på länge

2020 har hittills varit ett av de bästa åren på länge. Gynnsamma förutsättningar med ett bra höstbruk 2019, mild vinter, maj sval, men april var torr och gjorde vårbruket lätt. Regn har kommit lite sporadisk. Det ser väldigt fint ut både på spannmål och vallar.

Södermanland: Allt ser bra ut

Det är torrt och bra inför skörden. Det ser ut att bli normal till god skörd. Lokalt kan torkan i juni ha orsakat stora skördeförluster.

Örebro: Torka och kalla majnätter sänker skörden

En del spannmål fick en knäck av torkan vid midsommar, så skörden blir inte på topp. En del spannmål och vallar led också av de kalla nätterna i maj. Grovfodret borde räcka till.

Östergötland: Kall juli drar ut på skörden

Den kalla juli har lett till ojämn mognad och utdragen skörd. Det ser dock ut att bli en god skörd, men inget rekord. Bete och vallar har inte hämtat sig efter torkan 2018.

Blekinge: För lite regn – även i år

Normal skörd. Det har varit ett odramatiskt väderår, men de som har bevattningsmöjligheter har vattnat hela växtsäsongen på grund av för lite nederbörd. Det är dock som det brukar.

Kronobergs län: Vildsvinsskador oroar

Normal skörd. Enda orosmolnet är de vildsvinsskador som kan påverka spannmålsskörden.

Kalmar län: Majsen behöver vatten

Normala skördar för både vall och spannmål. Majsen har vuxit bra, men behöver vatten. Nu hoppas regionen på bra skördeväder i höst för att kunna bärga skörden.

Jönköpings län: Vallskörden något bättre än normalt

Vissa hade problem med andraskörden på grund av instabilt väder, men i övrigt har det varit goda förutsättningar för att skörda. Vallskörden har varit normal, eller något bättre än normalt.

Gotland: Inga farhågor

Har börjat ta in korn och det ser bra ut. Rent generellt finns det inga farhågor. Prognosen är en normal skörd.

LÄS MER: Se LRFs unika odlingskartor - här finns produktionen i dag och här finns

LÄS MER: Lantmännens skördeprognos 2020

LÄS MER: Spara tid och pengar - nyttja tekniken

LÄS MER: Håll torken i trim - räkna ut hur mycket du kan spara