Mitt i den värsta pandemin i vår tid, som tydliggjort behovet av att stärka vår försörjningstrygghet och livsmedelsproduktion, tycks regeringen och du statsminister Stefan Löfven vara beredda att riskera svensk matproduktion.

Vi, Sveriges bönder, producerar mat till världens strängaste miljö- och djurskyddskrav. Detta är regler som ni i regeringen beslutat om att vi ska arbeta efter, regler som fördyrar vår produktion jämfört med andra EU-länders. 2017 beslutade regeringen och riksdagen om Sveriges första livsmedelsstrategi med målet att öka svensk livsmedelsproduktion. Vi bönder har länge jobbat för det och såg möjligheten att tillsammans med politikerna öka vår produktion av den troligen mest hållbara maten i världen. Men trots det har lönsamheten och konkurrenskraften inte stärkts, och på flera områden är Sveriges självförsörjningsgrad fortsatt sjunkande. 

Ni i regeringen, och landsbygdsministern, pratar om värdet av en ökad svensk livsmedelsproduktion. Samtidigt har ni det senaste året arbetat aktivt inom EU för att minska jordbruksbudgeten och därmed försämra konkurrens-möjligheterna för oss svenska bönder. Medan du, Stefan Löfven, verkade för att öka rabatten på Sveriges medlemsavgift till EU med 11 miljarder kronor per år, prioriterade andra viktiga konkurrentländer som Finland och Tyskland att verka för en extra tilldelning från EU budgeten till sin egen jordbrukssektor och livsmedelsproduktion. 

Just nu pågår de avgörande förhandlingarna mellan regeringen och samarbetspartierna om höstens budgetproposition. Om inte sommarens förhandlingsresultat på EU-nivå ska slå hårt mot oss svenska bönder och svensk livsmedelsproduktion måste nu en del av den rabatt som regeringen förhandlat sig till användas för att öka den svenska medfinansieringen av landsbygdsprogrammet med 500 miljoner kronor per år. Utan dessa medel äventyras flera viktiga delar i landsbygdsprogrammet.

Summan motsvarar exempelvis hela ersättningen till ekologisk produktion eller en 10 % lönesänkning för våra bönder. I regeringens budgetarbete ser vi en stor risk i att lantbrukets pengar blir det som ryker först. Det vore skandalöst och ett ödesdigert, kortsiktigt beslut som skulle leda till minskad, istället för ökad, svensk livsmedelsproduktion. 

Samtidigt som regeringen riskerar svensk matproduktion, är Sveriges 
befolkning tydligare än på mycket länge om att de vill ha svensk mat och en levande landsbygd. Om regeringen drar ner på ersättningarna till svensk livsmedelsproduktion riskerar ni inte bara att svika Sveriges bönder utan även alla de konsumenter som vill kunna köpa hållbart producerad svensk mat och kunna njuta av öppna landskap med god biologisk mångfald. 

Vi, Sveriges bönder, vill inget hellre än att öka vår produktion av mat på ett hållbart sätt. För att kunna göra det krävs ert stöd och en ökad medfinansiering på 500 miljoner kronor årligen. Det är dags att regeringen på riktigt står upp för den livsmedelsstrategin som ni och vi gemensamt tagit fram! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Palle Borgström 

Förbundsordförande Lantbrukarnas riksförbund och företrädare för Sveriges Bönder 

Skriv under vår namninsamling för att rädda den svenska maten här.