Gård&Djurhälsan rapporterar att det finns personer som utger sig för att vara myndighetsanställda, i syfte att komma in på gårdar för att ta bilder.

Här kommer 3 enkla tips för att inte du ska drabbas:

1. Dubbelkolla. Om någon ringer från Länsstyrelsen, eller annan myndighet, och vill boka ett besök: Ring tillbaka till myndigheten och få det bekräftat.
2. Begär ID. När du får besök från Länsstyrelsen eller annan myndighet: Begär att få se legitimation.
3. Polisanmäl. Om personerna inte kan styrka sin identitet, polisanmäl! Att utge sig för att vara en myndighetsperson är ett brott enligt Brottsbalken och kallas Föregivande av ställning.

Både Gård & Djurhälsan samt LRF ser mycket allvarligt på dessa brott och för diskussioner med Länsstyrelsen om hur vi kan skapa tryggare arbetsmiljöer för våra producenter i Sverige.

LÄS MER: Så jobbar LRF med God Myndighetsutövning