Förhoppningen var att kunna behandla motionerna, gemensamt, på en fysisk stämma, men så blir det nu inte.

Fullmäktige samlas istället på åtta olika platser, Stockholm, Lund, Växjö, Brastad, Vadstena, Solna, Sundsvall och Skellefteå och länkas samman genom det digitala konferenssystem som använts på tidigare riksförbundsstämmor.

Motionerna som ska diskuteras hittar du i stämmoboken som finns härintill eller på lrf.se/stamma där du hittar all övrig praktisk information.

Som vanligt är det möjligt att följa hela stämman digitalt.