- Det är jättekul och viktigt att kunna utlysa forskningsmedel inom jordbruks- och miljöteknik, säger Wictoria, som hoppas på att få in många ansökningar. Det här är Stiftelsen JTIs första stora utlysning. I Stiftelsen finns representanter från både det gröna näringslivet och staten.

Utlysningarna är en del av S-JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under 2019-2027 och de är indelade i två kategorier.

Animalieproduktion

I den här utlysningen handlar den första kategorin om klimat-, miljö- och produktionsutmaningar inom animalieproduktionen, där 8 miljoner kronor är avsatta.
- Hur får vi en lönsam optimering genom hela kedjan? Det kan vara utveckling av smartare stallmiljöer, effektivare och inhemska foderråvaror eller utveckling av tekniska system. I det ingår såklart hög djurvälfärd och god djurhälsa, säger Wictoria Bondesson.

Vatten

Den andra kategorin i årets utlysning är ett samarbete med Svenskt Vatten och handlar om cirkularitet och restströmmar - hur man får en tryggad återföring av näringsämnen. Här är 9 miljoner kronor avsatta.
- Det kan exempelvis handla om minskat innehåll av metaller, mikroplaster och läkemedelsrester, säger Wictoria.

Läs mer och ansök här