Hittills har få personer fällts kopplat till intrångsbrott eller hat- och hotbrott riktade mot lantbrukare. De som har fällts har fått lindriga straff. Samhället måste markera att det är ett allvarligt brott att hota och trakassera människor som bedriver fullt laglig verksamhet.

Det här är åtgärder som LRF vill se mot intrång, hat och hot:

  • Att gårdsplanen fredas från manifestationer, likt vilket verksamhetsområde som helst. Lantbruk är dessutom oftast en kombination av verksamhet och privat boende.
  • Att de som utför dessa aktioner lagförs, blir åtalade och får en fällande dom.
  • Att intrång i djurstallar rubriceras som ”grovt olaga intrång”. Anledningen är att brotten begås med avsikten att fördöma lantbrukarens livsstil och yrkesval och att det orsakar: Stor oro hos lantbrukare och deras anställda, en smittskyddsrisk och att djuren stressas och kan bli skadade när det kommer in okända personer när djuren vilar.

På riksdagsseminariet den 21 oktober presenterade Center mot våldbejakande extremism (CVE) en kunskapsöversikt om våldsbejakande djurrättsaktivism och polisregion Väst berättade om sin särskilda insats mot brottsbenägna djurrättsaktivister. Seminariet avslutades med en debatt mellan LRF, SVT och justitiedepartementet där bland annat frågan om vilket material som SVT väljer att publicera diskuterades. Palle Borgström representerade LRF.

Reflektioner från riksdagsseminariet

Plus

  • Det är positivt att Center mot våldsbejakande extremism (CVE) för Brå:s del nu följer frågan om intrång och hat och hot, och är villiga att stötta drabbade.
  • Polisregion Väst har varit framgångsrika genom att avsätta en särskild resurser kopplad till intrång och hat och hot.  
  • Media uppmärksammar frågan, främst genom GP men även med alltfler ledarkrönikor om problematiken.
  • En utredning om skärpningar kring brottet olaga intrång pågår hos Justitiedepartementet och ska gå ut på remiss inom kort.

Minus

  • När SVT får frågan om varför de använt illegalt filmat material hänvisar de till källskydd. LRF påtalade att de hade kunnat använda material som finns hos Länsstyrelserna.
  • Den pågående utredningen hos Justitiedepartementet innefattar inte förbud mot att demonstrera på gårdsplaner, brottskoder och maskeringsförbud.
  • Tyvärr verkar det vara svårt att få till en särskild brottskod för intrång och hat och hot mot lantbrukare. Men om alla som polisanmäler en sådan händelse använder ordet ”djurrätt” i sin anmälan kan polisen använda det sökordet för att se sammanhang i olika brott i olika delar av landet.

Fakta

2019 utlovade justitieminister Morgan Johansson (S), på en direkt fråga i riksdagen, att lagstiftningen skulle skärpas mot dem som terroriserar bönderna. Men den utlovade utredningen som skulle se över straffskärpningar har inte genomförts. Justitieministern har hittills hänvisat till att regeringen fokuserat på gängkriminalitet och sedan covid-19 och att frågorna kring utsatta lantbrukare har prioriterats ned.

Läs mer om hat och hot mot lantbrukare här.