Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna Sveriges statsstödsansökan för skattebefrielse av biodrivmedel. Beslutet gäller i ett år och innebär att rena och inblandade biodrivmedel, så som E85, rapsbaserad biodiesel och HVO kan fortsätta att skattebefrias i Sverige.  

- Vi välkomnar beslutet samtidigt som vi efterfrågar långsiktighet för rena och höginblandade biodrivmedel så att de blir konkurrenskraftiga gentemot fossila drivmedel. Priset på biodrivmedel är en avgörande faktor för hur mycket biodrivmedel som används, säger Palle Borgström förbundsordförande LRF.  

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerad från förnybar biomassa. Råvaran kan komma från skogen, från åkern eller vara biogent avfall.  Svenska livsmedelsbaserade biodrivmedel bidrar med 66-90 % minskade växthusgasutsläpp i jämförelse med fossila alternativ.  

Regeringen och näringslivet behöver fortsätta att arbeta hårt för att ändra Europakommissionens synsätt på livsmedelsbaserade biodrivmedel. 

- LRF kommer att fortsätta bevaka frågan och arbeta för att få till stånd långsiktiga regler för biodrivmedel både inom EU och i Sverige men även för att livsmedelsbaserade biodrivmedel fortsatt ska ha en plats i den svenska och europeiska bränslemixen, säger Palle Borgström.  

Läs gärna regeringens pressmeddelande