Rapporten Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden är en samproduktion mellan svensk expertis och FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Genom att FAO nu sprider de svenska framgångsfaktorerna kan regeringar, myndigheter och producenter runtom i världen ta del av våra erfarenheter och inspireras till att hålla sina djur friska utan antibiotika, och Sverige har därmed gjort en betydande internationell insats för bekämpa antibiotikaresistensen bland djur och människor.

Bryr du dig också om djuren och miljön? Var medlem i LRF.

3 nyckelfaktorer som lyfts i rapporten:

1. Långsiktigheten i arbetet för god djurhälsa och -välfärd; exempelvis förbjöd Sverige inblandning av antibiotika i foder redan 1986 och veterinärer har sedan 1960-talet inte haft rätt att försälja antibiotika.

2. Det nära samarbetet mellan djurbönder, veterinärer, universitet, myndigheter och departement. Ofta har initiativ kommit ”från fältet” vilket sedan utvecklats till ändamålsenliga regelverk. I många andra länder är angreppssättet det omvända med ”top-down”- reglering för användning av antibiotika.

3. Vårt fokus på god djurvälfärd och sjukdomsförebyggande åtgärder (som inte inkluderar antibiotika) . Dessa åtgärder minskar avsevärt behovet av antibiotika. I många länder maskeras undermålig djurhållning med rutinmässig tillförsel av betydande mängder antibiotika för att förebygga sjukdomar.

Läs hela rapporten här