Nära 8 miljoner kubikmeter gran förstördes av granbarkborrar förra året. Skadorna uppgick till ett värde av 3,5 miljarder kronor. Även i år lär barkborrarna ställa till skada men troligtvis mindre än förra året. Skälet är att de inte lyckades föröka sig lika mycket under 2020 som året dessförinnan. Förutsatt att årets sommar blir normalvarm så ser det ut som att skadorna kan bli något lägre i år jämfört med förra året.

– Tyvärr är faran inte över även om prognoserna just nu ser lite bättre.  Under de kommande månaderna är vinterstormar det stora hotet men från april och framåt kommer vi behöva skanna av våra skogar för barkborreangrepp igen. Ett råd till skogsägare är att redan nu under vintern se över sina fastigheter och avverka områden av angripen skog för att rädda virkesvärden, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna. 

Många skogsägare har drabbats hårt ekonomiskt av barkborrarna. Barkborrarna fanns tidigare endast i södra Sverige men har de senaste åren spridit sig upp över landet och finns nu upp till Mälardalen.

Pressmeddelande från Skogsstyrelsen om prognosen

Läs mer om SLUs prognos för granbarkborre

Paul Christenssons råd till skogsägare i vinter

  1. Faran med granbarkborrar är inte över även om prognoserna just nu ser lite bättre ut
  2. Se över din skogsfastighet
  3. Avverka områden av angripen skog

Fakta Stoppa Borrarna

LRF Skogsägarna är del i samverkansprojektet Stoppa borrarna tillsammans med andra organisationer, företag och myndigheter i södra och mellersta Sverige. Målet är att genom samverkan och ökad aktivitet i skogen begränsa angreppen och skadorna av granbarkborre så långt det är möjligt.

Projektet startade 2018 efter den torra sommaren som orsakade en kraftig ökning av granbarkborre i södra Sverige. Tillsammans ska projektet bland annat:

  • sprida kunskap om granbarkborren till skogsbruket och skogsägare
  • bekämpa skadeinsekten med gemensamma resurser
  • effektivisera logistiken inom skogsbruket vad gäller exempelvis transporter av virke
  • övervaka och inventera angrepp och skador av granbarkborren.