– Nyrekryteringen måste ändå anses som lyckad, med tanke på att 2020 var ett mycket speciellt år. Vi kunde inte mötas fysiskt och pandemin hindrade många planerade aktiviteter runt om i landet. Trots det lyckades vi både med att ställa om stora delar av verksamhetens möten och träffar till digitala och samtidigt rekrytera nya medlemmar. Det menar jag är mycket positivt inför framtiden, att många ser fördelarna med att vara med i LRF, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

LRF fick regeringen att tänka om

LRF drev under våren 2020 frågan om den inhemska livsmedelsproduktionens betydelse och det var en stor framgång när det arbetet ledde till att regeringen klassade den som samhällsviktig verksamhet. Ett av många exempel på vad LRF kan åstadkomma tack vare många medlemmar som bidrar till en stark och trovärdig medlemsorganisation. Allt fler konsumenter ser också värdet av en ökad inhemsk livsmedelsförsörjning.

CAP-budgeten viktig fråga 2021

De gröna näringarna står inför utmaningar, framförallt när det gäller lönsamhet och konkurrenskraft. Det är områden som LRF dagligen arbetar med. Den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken, CAP, är en av de stora frågorna som LRF engagerar sig i under 2021.

– Vi ska bland annat jobba för en bra nationell medfinansiering av nästa CAP och för att politikerna tydligare inser värdet av det svenska jordbruket. Då är det viktigt att vi representerar en så stor del som möjligt av Sveriges gröna näringsliv. Alla som vill vara med och forma landsbygdens framtid gör det bäst genom att bli medlemmar i LRF, säger Palle Borgström.