Det har bildats en arbetsgrupp om rovdjur och skyddsjakt med medarbetare från regioner och riksförbund, med Anna Åman som samordnare.

– Vi ser att många får helt orimlig påverkan på sitt företagande. Rovdjursförvaltningen måste ta hänsyn till regionala skillnader och det måste vara enklare att bedriva skyddsjakt eller licensjakt där problem uppstår, säger Anna Åman, regionalt viltansvarig i LRF Östergötland, Södermanland och Örebro län.

LRFs ambition är att få myndigheternas öra kring vargproblematiken. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna måste göra det enkelt med skyddsjakt. De behöver se över styrdokument och riktlinjer som gäller varg. Idag ligger myndigheternas fokus främst på att bevara varg men LRF menar att det är lika viktigt att beslut ska ge möjlighet till att minska skadorna och öka förtroendet för förvaltningen.

– Då måste man lyssna på dem som är mest berörda av varg, djurhållare och de som ska leva sida vid sida med rovdjur, säger Anna Åman.

För den som har tamdjur finns möjligheten att använda paragraf 28 i jaktförordningen. Det är en bestämmelse som ger möjlighet att döda rovdjur i samband med angrepp. Länk till mer om paragraf 28.

LRFs mål för vargstammen är minsta möjliga stam, utifrån de juridiska förutsättningarna för förvaltningen. Här finns LRFs rovdjurspolicy.

LRF vill att

  • Politiker och beslutsfattare lyssnar på de som är mest berörda av varg, djurhållare och de som ska leva sida vid sida med rovdjur och som därmed får oönskade livsvillkor
  • Rovdjursförvaltningen tar hänsyn till regionala förutsättningar
  • Det måste vara enklare att bedriva skyddsjakt eller licensjakt där problem uppstår
  • Kunskap om paragraf 28 blir mer känd
  • Staten ska ta ansvar för alla kostnader som uppstår i rovdjursförvaltningen
  • Naturvårdsverket och Länsstyrelserna ser över styrdokument och riktlinjer för skyddsjakt på varg

Fakta: paragraf 28

För den som har tamdjur finns möjligheten att använda paragraf 28, i jaktförordningen, en bestämmelse som ger möjlighet att döda rovdjur i samband med angrepp. Det betyder att man på vissa villkor får skjuta en varg för att skydda sina djur. 2009 ändrades paragrafen som gör att det numera räcker att kontakta Länsstyrelsen och uppge att man använt paragraf 28. Tidigare ledde användande av paragrafen per automatik till en polisanmälan. De mildare reglerna kring paragraf 28 är ännu okända för många, både jägare och djurhållare.