Kristina Yngwe undrar varför de fem Vattenmyndigheterna i sitt åtgärdsförslag inte använt sig av möjligheten att formulera mindre stränga krav för vissa vattenförekomster i odlingslandskapet när regeringen infört en skyldighet till det i vattenförvaltningsförordningen. En skyldighet som grundar sig på riksdagsbeslutet från 2018 (prop. 2017/18:243) om att Sverige fullt ut ska tillämpa alla möjliga undantag som vattendirektivet medger.

Undviker kärnfrågan

Per Bolund svarar allmänt hållet om att det är viktigt såväl med friska hav, sjöar och vattendrag samtidigt som Livsmedelsstrategins mål ska nås. Per Bolund bekräftar i sitt svar att regeringen infört ett ska-krav i Vattenförvaltningsförordningen om att införa alla undantag till fullo, men undviker att svara på själva kärnfrågan om varför det inte tillämpas och vad han tänker göra åt det. LRF får varje dag telefonsamtal från lantbrukare som är oroliga efter att ha sett åtgärdsförslagen i VISS – Vatteninformationssystem Sverige. Frågan är inte bara hur åtgärdsförslaget i sin helhet påverkar svenskt lantbruk utan hur de påverkar de människor som bor och arbetar vid de vattenförekomster som har den allra längsta åtgärdslistan. Det är just i de fallen som direktivets öppning för mindre stränga krav är tänkt att användas.

Ett ovanifrån-projekt

Att införa ett mildare mål innebär inte åtgärdsfrihet utan att målet blir mer rimligt att nå. Mål som upplevs för högt ställda skapar inget engagemang hos de människor som lokalt förväntas göra de vattenvårdande åtgärderna utan skapar tvärtom uppgivenhet. Redan idag är vattendirektivets stora problem att många på landsbygden upplever direktivet som ett ovanifrån-projekt av myndigheter och det har inte förbättrats nu. Sverige är ett land med en mycket stor andel av EU:s vatten och det är en stor tillgång men leder också till ett förhållandevis stort åtgärdsbehov om någon kvalitetsparameter inte är tillräckligt bra. Frågan kvarstår vad regeringen tänker göra åt att Vattenmyndigheterna inte följer vare sig riksdagsbeslutet eller vattenförvaltningsförordningen.

Läs frågan och svaret på riksdagens webbplats.