Vi behöver alla kunna förkovra oss, bygga nya nätverk, relationer och få utbyte av andra människor. De behoven försvinner inte med covid-19. Det menar Kristina Bengtsson, organisationsutvecklare på LRFs Folkrörelseutvecklingsenhet.

– När staten under 2020 gick in och ändrade reglerna för vad som räknas som en studiecirkel så tog de bort kraven på fysiska möten. Det ger nya möjligheter för LRF och Studieförbundet Vuxenskolan i samarbetet kring utbildningar, säger Kristina Bengtsson.

Successivt blir folk mer vana vid att träffas digitalt. För en organisation med medlemmar i hela landet innebär digitala möten också en möjlighet för de som annars inte kan delta och kunskapsutbytet kan ske i nya, vidare nätverk med digitala kanaler.

Gemensam historia

LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, SV, är överlappande organisationer med en lång gemensam historia. SVs kursutbud täcker många områden som medlemmarna är intresserade av. Kristina Bengtsson lyfter fram två utbildningar som är nya i portföljen och som med fördel kan inledas digitalt och avslutas ute i fält.

Ett exempel är utbildningen Beredskap. Deltagarna samlas lokalt och diskuterar olika scenarios som kan uppstå vid till exempel skogsbränder, översvämningar eller torka. Det handlar om att rusta sig gemensamt på den lokala orten. Bakgrunden är bränderna som drabbade bland annat Västmanland 2014 och den svåra torkan sommaren 2018. Ett annat exempel är utbildningen Är du säker?, som handlar om lantbrukets arbetsmiljö och hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten och förebygga olyckor genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön.

Samma fast nu digitalt

Tankesättet är det samma som i en traditionell studiecirkel, med meningsutbyten och dynamiken av en grupp, fast allt sker i ett virtuellt rum. Den som är sugen på att komma igång ska ta kontakt med sitt lokala studieförbund. Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan är etablerat i alla LRFs 961 lokalavdelningar.

Det fysiska mötet kan återigen bli aktuellt när vädret tillåter möten i fält. Det är klart att bästa sättet att studera skogen eller arbetsmiljön på gården är att träffas i skogen eller på gårdsplanen.

Tekniken öppnar möjligheter

Ytterligare bra exempel på hur digital teknik öppnat möjligheter är att LRFs lokalavdelningsårsmöten kunde hållas trots pandemin. SV kunde hjälpa lokalavdelningar med kurser före årsmötet och ge råd, tips och koncept som fungerar lokalt. Det är givetvis viktigt för att bibehålla en stark demokratisk process och att organisationen inte ska missa de frågor som medlemmarna anser viktigast att driva.

– Studieförbundet Vuxenskolan var till hjälp för många lokalavdelningar när årsmötet krävde nya tekniska lösningar. Vissa av våra medlemmar kunde inte delta som vi önskade och det var stora utmaningar, men jag tycker att det fungerat riktigt bra. Å andra sidan har lokalavdelningar vittnat om helt nya årsmötesdeltagare. Vi lärde oss mycket på vägen. Nu är vi betydligt mer digitala, har tagit jättekliv framåt och kan välja de forum vi vill använda, säger Kristina Bengtsson.


Tre klockrena anledningar till att gå studiecirkel

Alla mår väl av att vara i ständig utveckling. Och idag har vi alla ett behov av att träffas och mötas med viss regelbundenhet. Det är lätt att bara bli sittande hemma vid TVn med rådande begränsningar. I en studiecirkel, om än digital, får du chansen att:

  • Lyfta dig ur soffan
  • Träffa likasinnade
  • Förkovra dig

Kursutbudet hittar du här.

Samarbeten och fakta om Studieförbundet Vuxenskolan

  • LRF är en av Studieförbundet Vuxenskolans tre grundorganisationer. De andra är Centerpartiet och Liberalerna.
  • SV är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet
  • SV har idag verksamhet i landets alla kommuner
  • Varje år når SV över 210000 unika individer i studiecirklar
  • SV-organisationen har drygt 900 anställda, cirka 20 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda.