Riksförbundsstyrelsen beslutade den 3 mars att:
Ordinarie riksförbundsstämma äger rum den 25 maj i form av ett digitalt möte. Vid detta tillfälle behandlas alla stämmoärenden förutom Vägen mot visionen och motionerna.

Behandlingen av Vägen mot visionen och motionerna bordläggs efter beslut av stämman den 25 maj för att istället äga rum på en extra stämma som genomförs digifysiskt den 6-7 oktober med regionala samlingsplatser.

Här hittar du all information om årets riksförbundsstämma.