Att få bort stereotypa bilder och texter och ha nolltolerans för sexistiska skämt oavsett om de drabbar kvinnor eller män och att skapa insikt om våra skilda förutsättningar, lyfta förebilder, och att inte skjuta budbäraren, är några av de tips Kristina delar med sig av. Vad vinner då LRF på att arbeta med jämställdhet?

– Det handlar om att ge plats åt alla och att få ungdomarna att stanna kvar i organisationen. Kvinnorna finns i branschen och på naturbruksutbildningarna och vi behöver få med dem i framtidens folkrörelse. Om LRF ska bli framgångsrikt har vi mycket att vinna på att vara en modern och jämställd organisation, svarar Kristina.

Vilka problem finns det då idag inom LRF kopplat till jämställdhet. Här menar Kristina att problemet är en ärvd struktur; en manlig organisation och en mansdominerad rörelse och våra mötesformer är formade av män. Det är inte unikt för LRF utan gäller för många folkrörelser. Först 1972 kom kvinnorna med. Ganska länge gick bara män på möten, kvinnorna var hemma. En utredning 2019 visade att kvinnor behöver vara ganska hårdhudade för att ta sig fram i LRF och att det är svårt att känna sig hemma och bli kvar. LRF ska vara en folkrörelse i tiden och passa både kvinnor och män, inte antingen eller.

All forskning visar att jämställdhet leder till bättre affärer smartare beslut. I ungdomsled är LRF mer jämställt än i övriga organisationen. Men vart tar kvinnorna vägen efter ungdomsåren? Den frågan kom upp till diskussion under utredningen hur LRF-ungdomarna är organiserade.

– För ungdomarna är det helt naturligt att gruppen ska vara jämställd, det är en icke-fråga.

Detta säger Mikaela Johnsson som valdes in i riksförbundsstyrelsen 2019 och lyfte jämställdhetsfrågorna som en viktig framtidsfråga för LRF. Även om det är svårt att hålla kvar de förtroendevalda efter ungdomsåren så rustar nu hela LRF för ett mer jämlikt och jämställt LRF. Mikaela som ju själv är ung kvinna och sitter i riksförbundsstyrelsen, hennes tips till andra kvinnor är;

– Våga! Var med och förändra. Du kan, du är viktig. Kan han så kan du! Dessutom är det roligt att engagera sig gemensamt med andra och man släpper frustrationen som man kanske känner när man går hemma på gårdsplanen.