Varför är det så viktigt att svara på undersökningen?

Varje svar är viktigt. Den som har blivit utvald att svara kan inte ersättas av någon annan. Ju fler som svarar ju bättre blir undersökningen och genom att svara får du också möjlighet att påverka LRFs verksamhet. 

Hur ofta görs Nöjd medlemsundersökningen?

Den görs varje år och resultaten tas på stort allvar av både ledning och styrelser runt om i landet. Undersökningen visar också hur medlemmarna känner inför LRF. Det är viktiga signaler om vilka områden vi ska satsa mer på och om LRF har satsat på rätt saker.

Hur lång tid tar det att svara på frågorna?

Det tar inte mer än 5 minuter att svara och ditt svar är mycket viktigt.

Hur skickades undersökningen ut?

Undersökningen skickas ut med e-post, måndagen den 19 april. Har du några frågor kring undersökningen, kontakta Magnus.rydberg@lrf.se