Anders Wetterin, viltexpert på LRF, är glad över flera av regerigens beslut.
- Vi har fått gehör för att stora fåglar härjar på åkrarna, Vi har också fått förståelse för att fler län måste inkluderas när vi pratar om skyddsjakt. Exempelvis kommer skyddsjakten på trana och sångsvan ge lantbrukare i hela landet nya möjligheter att förebygga skador i grödor. Jag ser det som en stor framgång i LRFs arbete.

Det här är LRF mest nöjd med

  • Dovhjort. Jakttiderna förlängs med ungefär tre månader för årskalv av dovhjort och med ungefär två månader för hind. Dessutom får äntligen Skåne och Gotland möjlighet att använda sig av skyddsjakt på årskalvar.
  • Vitkindad gås. Det blir tillåtet med skyddsjakt på vitkindad gås året runt och i hela landet för att skydda gröda.
  • Trana och sångsvan. Det blir tillåtet med skyddsjakt på trana och sångsvan för att skydda grödor under delar av året i hela landet.

Tyvärr valde regeringen varken att strama upp skyddsjakten på vildsvin eller att tillåta allmän jakt på hind av kronhjort.
- Vi behöver allmän jakt på hind av kronhjort. Det måste gå att reglera kronhjort med allmän jakt, som alternativ till de ofta dåligt fungerande kronhjortskötselområdena, säger Anders Wetterin.

Här finns alla ändringarna i jaktförordningen