Mycoplasma bovis (M. bovis) orsakar både djurhälsoproblem och stora ekonomiska förluster, främst i kalvköpande och mjölkproducerande besättningar.

Lantbruksbranschen arbetar gemensamt för att minska smittspridningen. Det handlar om samarbete kring transport av djur, rekommendationer vid inköp och rådgivning till besättningar vilket hindrar smittan från att spridas. Ett viktigt led är att hitta smittade besättningar och under maj lanseras ett provtagningsabonnemang där provtagning för M. bovis ingår.

"Viktigt arbete om börjar nu"

- För att få effekt av provtagningsabonnemanget är det helt nödvändigt att det omfattar så många mjölkbesättningar som möjligt. Bekämpningen av M. bovis är ett långsiktigt och viktigt arbete som börjar nu, säger Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen.

- Vi köttproducenter behöver också ta vårt ansvar. Den som köper kalvar bör uppmana ägaren till den säljande mjölkbesättningen att testa sina djur, säger Camilla Hansson, styrelseledamot och nötköttsproducent, Sveriges Nötköttsproducenter.

Fem procent är smittade

Enligt nationell övervakning är cirka fem procent av mjölkbesättningarna i Sverige smittade. Det vanligaste sättet att få in M. bovis i en besättning är genom djurinköp. En förutsättning för att kunna bromsa smittspridningen är att besättningar känner till sin egen smittstatus och status i kontaktbesättningar.

- Vi behöver stoppa smittspridningen, säger Catarina Bengtsson, styrelseledamot och mjölkproducent, Växa Sverige. Det kan kännas tufft att veta att smittan finns i besättningen men genom rätt åtgärder kan man få ner smittrycket och på sikt minska kostnaderna och öka djurvälfärden.

Nyligen gjorda beräkningar av Växa Sverige och Gård & Djurhälsan visar att halverad smittspridning skulle ge minskade kostnader för branschen på uppskattningsvis 310 miljoner kronor de kommande fem åren.