Vad var LRFs budskap?

Cap handlar om stora pengar för landsbygden och har en helt annan volatilitet, alltså prisrörlighet, än marknaden.

LRFs grundprioritering är att få tillämpningar som stöder livsmedelsstrategin och som skapar lönsamhet och tillväxt i svenskt lantbruk. Man lägger också mycket energi på medfinansiering i pelare 2.

Vad sa Näringsdepartementet?

Att Sverige skjuter mot rörligt mål eftersom EU-förhandlingarna fortfarande pågår. Men de antydde att inriktningen är att stärka livsmedelskedjan med större fokus på primärproduktionen.

Regeringens förslag ska lämnas till EU-kommissionen senast vid nyår. Sedan har Jordbruksverket ansvar för genomförandet.

Läs mer om näringsdepartementets arbete med framtida CAP

Vilka är Jordbruksverkets utgångspunkter?

Enklare, mer fokuserad och vassare jordbrukspolitik, med livsmedelsstrategin och miljömålen i fokus. Att konkurrenskraft och miljömässighet hänger ihop. Förstärkt kunskaps- och innovationssystem. Förenkling, liksom införande i tid och en rimlig omställning för både företag och myndigheter.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Hur gick snacket efteråt?

Deltagarna hyste farhågor om att djursidan riskerar att komma dåligt ut i nya Cap eftersom man kan få svårt att ta del av stöden. Läs Sveriges nötköttsproducenters debattartikel i Land Lantbruk

Vallstödet lyftes som viktig för kolinlagring och djurhållning. Jordbruksverket anser att stödet har haft en marginell effekt för mängden vall i landet.

Inriktningen för aktivt brukande och satsningen på unga, genom dubbelt investeringsstöd, togs emot positivt.

Ettåriga miljöersättningar välkomnades ur ett arrendeperspektiv.

Hästnäringen höjde ett varningens finger för en alltför smal fokusering på livsmedelsstrategin. Häst är en viktig verksamhet för sysselsättning och bete.

På Jordbruksverkets hemsida finns en offentlig konsultation och möjlighet att lämna synpunkter.