Vallskörden, det gräs som blir ensilage och vinterfoder till djuren, ser bra ut både kvalitetsmässigt och kvantitativt i stora delar av Sverige.

Vårbruket har regnat bort

Samtidigt som stora delar av landet är optimistiska så är situationen i Mellansverige kring Mälaren och Hjälmaren till Värmland mycket problematisk. I norra Uppland har vårbruket stått stilla i en hel månad på grund av regnandet. Det innebär att många åkrar fortfarande är osådda och nu börjar det att bli hårt istället. I Norrtälje har det exempelvis regnat 240 mm under maj. Där har flera lantbrukare börjat fundera på att lägga den mark som fortfarande är osådd i träda detta år

– Det blir mycket tydligt för drabbade lantbrukare vilka kommunala markavvattningsföretag som är skötta och inte, samt att de som är drabbade av bebyggelse intill markerna drabbas hårt av översvämningar, säger Fredrik Andersson i LRFs styrelse.

Positivt i södra Sverige

I Skåne längst i söder, liksom i södra Halland, är tongångarna från bönderna positiva.

– Grödorna ser bra ut och rapsen blommar för fullt. En hel del regn har kommit, men inte för mycket och det är till och med torrt i en del områden. Våren har varit kall och sådden skett i flera omgångar. Vallskörden som är igång ser bra ut. De senaste dagarnas värme är även positivt för trädgårdsodlarna, säger Helen Rosengren, LRFs regionchef i Skåne.

Ölänningarna glada

Även i sydöstra Sverige är växtläget ovanligt bra. Ölänningarna, som ofta drabbas av torka, är nöjda och grödorna ser bättre ut än på flera år tack vare den senaste tidens regn. Även från Blekinge och Kronoberg kommer positiva rapporter och den första vallskörden är i full gång. På Gotland har den svala våren påverkat vissa grödor negativt men också gjort att torkan, som brukar vara det stora problemet, inte fått genomslag hittills. Rapsen blommar mycket och intensivt på ön.

Delar av Småland under vatten

Delar av Småland har lokala områden som har stått under vatten och går fortfarande inte att komma ut och köra traktor på. Där första skörden av vall har kunnat påbörjats rapporteras det dock om bra skördar.

Mittnorrland fasar för torka

I mellersta och norra Norrland har snön legat kvar länge och försenat vårbruket. När snön nu smält bort har det börjat bli torrt och en del lantbrukare i mittnorrland fruktar att det kan bli samma torra sommar som 2018.