– Eleverna på naturbruksgymnasierna är morgondagens lantbrukare som ska odla livsmedel till oss i framtiden. Med ett helt odlarliv framför sig kommer de försörja oss till och med bortom 2050. Hur de sköter marken och lagrar in kol med mera får avgörande betydelse på flera sätt, säger Markus Hoffmann, LRF.

På Uddetorp, utanför Skara grävdes lapparna ner förra veckan.

När växtodlingsläraren Elin Nilsson på Uddetorp fick se inbjudan till SM i nedbrytning, anmälde hon alla sina 60 förstaårselever som hon undervisar i markens och växternas biologi till tävlingen. Före nedgrävningen hade eleverna delats in i grupper och bestämt på vilka två platser som varje lag skulle gräva ner sina tvättlappar.

Uppmaning: Tänk extremt

–  Erfarenheten från förra året då flera tävlande vittnade om problem om att dels hitta sina tvättlappar när det var dags för uppgrävningen, dels se skillnad i resultat om jordarna var för lika varandra, gjorde att vi i tävlingsledningen i år hade gått ut med två rekommendationer: markera ut nedgrävningsplatserna nogsamt och tänk gärna extremt, säger Jenny Höckert, SLU och som fanns på plats.

Och extremt tänkte eleverna.

Ridhus vs kohage

Vilma Andersson Rannikko, Elias Friberg och Lucas Wilson hade tagit fasta på uppmaningen och valt ut ridhuset som den plats där de förväntade sig sämst resultat. För att vara säker på att platsen skulle återfinnas vid uppgrävningen, föll valet på nedgrävingsplats framför en dörr. Därefter begav de sig ut till en beteshage där skolans kor betar – och här förväntade de sig en god nedbrytning.

–  Dels för att korna naturligt gödslar marken, men även för att pH (ca 6,4) och mullhalten (ca 4%) var rätt så bra, berättar Lucas.

Mask avgjorde beslutet

När Elias satte spaden i marken blev de förvånade över att den var så pass kompakt, och de funderade ett tag på om de borde byta plats. Men så tyckte de ändå att de ser fina porer och när de dessutom hittade en mask stod de fast vid sitt val. Lucas lyfte försiktigt upp masken ur jorden och la den på tvättlappen så att den kunde ”börja tugga med en gång”. ”Det är vinst”, konstaterade Lucas, medan Vilma noterade koordinater och försökte memorera var i hagen som nedgrävningen hade ägt rum.

Olle Claesson, Karl Larsson, Egon Rångeby och Alfred Linusson valde ut till skolans mest mullrika fält – några hundra meter ifrån den tidigare beteshagen. Även detta fält används som beteshage, men är en gammal sjöbotten och mullhalten är hela 60%.

– ”Det var kôlmörkt på kartan”, berättade en av killarna på klingande skaraborgska.

Experimenterar med kalk

Trots dålig spade gick det väldigt lätt för Alfred att gräva i jorden. pH:t var dock väldigt lågt här – kanske runt pH 1, försöker de minnas. De har därför valt att göra tävlingen som ett experiment. De grävde ner tvättlapparna med bara några meters mellanrum, men Olle hällde ut kalk i den ena gropen för att se vilken inverkan en förändring i pH-värdet har på nedbrytningen.

– Om hypotesen håller, borde nedbrytningen borde det fungera bättre där pH-värdet nu förhoppningsvis har blivit något högre, sa Karl.

Ekovall vs fågeldamm

Eleverna konstaterar att ekovallen ligger bra till – den borde ha en bra markstruktur och dessutom har det inte spridits några kemikalier där. Det mest osäkra kortet är nog fågeldammen, som en av grupperna hade valt ut. Helst hade de velat låna skolans kanot för att placera tvättlappen på ön mitt i dammen, men lärarna nappade inte på lämpligheten i den idén. I stället fick de nöja sig med fågeldammens strandkant. Visserligen kanske inte jorden är så bra där, men det borde vara fuktigt och dessutom bajsar ju fåglarna där. Lurigt, konstaterar eleverna.

Vad resultatet blir får vi se i augusti när sommarlov har övergått i nytt läsår. Då ska de nyblivna andraårseleverna gräva upp sina tvättlappar och skriva en reflektion över resultatet. 

Här är alla 12 naturbruksgymnasier som deltar

Liljaskolan i Vännäs
Kontaktperson: Eva.willebrand@vannas.se
Mobil Eva Willebrand: 070-750 89 35

Jämtlands gymnasium Torsta i Ås
Kontaktpersoner: Per-erik.nemby@torsta.se, amanda.halvarsson@torsta.se
Mobil Per-Erik Nemby: 070-563 14 21

Ösby naturbruksgymnasium i Sala
Kontaktpersoner: Karin.thorell@skola.sala.se, cecilia.jareholm@sala.se
Mobil Karin Thorell: 070-34 38 368

Sötåsens naturbruksgymnasium i Töreboda
Kontaktpersoner: Hans.nilsson@vgregion.se, anna-karin.krijger@vgregion.se
Mobil Hans Nilsson: 0700-852 500

Nuntorpsgymnasiet i Brålanda
Kontaktperson: anders@nuntorpsgymnasiet.se
Mobil Anders Edholm: 073-838 31 15

Dinglegymnasiet i Dingle
Kontaktperson: ulrika@dinglegymnasiet.se
Mobil Ulrika Karlsson: 0705-98 21 65

Uddetorps naturbruksgymnasium i Skara
Kontaktperson: Elin.mi.nilsson@vgregion.se
Mobil Elin Nilsson: 070-291 56 95

Vretaskolan i Linköping
Kontaktperson: Ingela.nilsson.nachtweij@gamlebygymnasiet.nu
Mobil Ingela Nilsson Nachtweij: 073-414 21 64

Stora Segerstads naturbrukscentrum i Reftele
Kontaktpersoner: Urban.nilsson@pol.gislaved.se, Ida.rantonen@rjl.se
Mobil Ida Rantonen: 070-214 84 40

Gamlebygymnasiet i Västervik
Kontaktperson: Ingela.nilsson.nachtweij@gamlebygymnasiet.nu
Mobil Ingela Nilsson Nachtweij: 073-414 21 64

Segragymnasiet i Östra Ljungby
Kontaktperson: lars@ltmiljo.se
Mobil Lars Törner: tel: 070-330 42 00

Svalöfs gymnasium i Svalöv
Kontaktperson: john.gustafsson1@svalov.se
Mobil John Gustafsson: 0721-787 170