Basliv är en försäkring som har gett medlemmens anhöriga ett begränsat efterlevandeskydd. Försäkringen har finansierats av återbäring från LRF Försäkring. LRF Försäkring upphörde dock 2021 och har inte längre någon verksamhet och ger inte längre någon avkastning till LRF. Förutsättningarna för att finansiera Basliv har därmed upphört. Att istället finansiera Basliv via LRFs medlemsintäkter eller genom att ta medel från någon annan del av verksamheten vore inte förenligt med LRF:s kärnuppdrag och strategiska mål. För att framåt kunna skapa största möjliga medlemsnytta har LRFs riksförbundsstyrelse därför fattat beslut om att Baslivförsäkring, som idag ingår i medlemskapet i LRF, kommer att upphöra den 31 december 2021.

Vem omfattas av Basliv och vad kommer istället?

Alla som blev medlemmar före den 1 januari 2020, var yngre än 70 år när de blev medlemmar och varit medlemmar i mer än 5 år har omfattats av Basliv-försäkringen. Alla medlemmar som berörs av förändringen blir kontaktade via brev från LRF. De flesta medlemmar kommer att erbjudas att teckna en frivillig fortsättningsförsäkring hos Länsförsäkringar. Mer information om försäkringen kommer från Länsförsäkringar i november.

Aktiviteter, tjänster, rabatter och förmåner

I medlemskapet i LRF ingår många delar. Som medlem har du tillgång till LRF:s aktiviteter lokalt, regionalt och nationellt, till tjänster, rabatter och förmåner samt till tidningarna Land, Land Lantbruk och Land Skogsbruk.

LRF erbjuder även kostnadsfri Juridisk vägledning för medlemmar. Nytt för 2022 är att även personmedlemmar kan använda tjänsten. Du hittar mer information här: Juridisk vägledning.

En annan nyhet är rabatterade tjänster inom affärsrådgivning och familjejuridik hos Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) med tjänsterna framtidsfullmakt och hjälp med testamente.

Mer information

Har du har ytterligare frågor om Basliv är du välkommen att kontakta Medlemsservice på tel: 010-184 40 00 eller via medlemsservice@lrf.se   

För frågor om fortsättningsförsäkring hänvisar vi till Länsförsäkringar.