Under julen lägger svenskarna miljardbelopp på julmat, granar, blommor och presenter. Väljer du svenska produkter är du med och stärker den svenska försörjningstryggheten och säkrar en hållbar framtid.

– Att välja svenska produkter är att investera i den gröna omställningen. Vi ser nu hur bonde efter bonde ställer in sina hållbara framtidsinvesteringar och istället tvingas att lägga pengarna på de skyhöga energipriserna. Väljer du svenskt nu i julhandeln, så har du gjort ditt bästa för att svenska bönder ska kunna investera i klimatet och i en hållbar framtid, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Klimatavtrycket kan minskas med 23 procent

Enligt en undersökning från LRF Mjölk kan julbordets klimtavtryck minskas med 23 procent om du väljer svenska produkter i stället för importerade.

De svenska böndernas långvariga arbete med hållbarhet har gett resultat. Svensk mjölk har till exempel 60 procent längre klimatpåverkan än genomsnittet i resten av världen.

Även när du väljer frukt och grönt är det viktigt att välja svenskt. Importerad frukt och grönsaker har tre gånger så stor klimatbelastning än svenskt.

Skinka med knorr

Valet av julskinkan har förstås också stor betydelse. Svenska grisar har knorren kvar, vi har EUs lägsta användning av antibiotika och ett av världens hårdaste djurskyddslagar.

– De här jultallrikarna visar hur enkelt det kan vara är att bidra till en bättre miljö, samtidigt som man äter både gott och nyttigt, säger Anki Sundin, nutritionist på LRF Mjölk.

Kolla julblommans ursprung

Även i valet av julgran och julblommor gör du en stor gärning om du tittar på ursprungsmärkningen.

En svenskodlad julgran har lagrat cirka 11 kilo koldioxid under sina tio år. Men inte bara det. När julgranen slängs ut så samlas de flesta in och blir flis för att återvinnas som energi i värmeverk. På så sätt används din gran som ersättning för olja, kol och andra fossila energislag.

De svenska julstjärnorna är också ett föredöme i hållbar produktion. I Sverige sker nästan all odling fossilfritt i växthus, uppvärmda av bioenergi.

Fakta / Klimatsmart jul

  • Julbordet: Svensk mat har 23 procent lägre klimatavtryck.
  • Julgranen: En julgran binder 11 kilo koldioxid och används därefter som flis och ersätter därmed fossila energislag i värmeverken.
  • Julblommorna: De svenskproducerade julblommorna växer i växthus som är näst intill helt fossilfria.