Samtidigt övergår Anders Blomberg till den nya rollen som regional äganderättsexpert.  

- Vi är mycket glada över att få två så kompetenta personer med genuin kunskap och erfarenhet av LRF och de gröna näringarna till Mittnorrland. Annika och Ann är båda väl kända av såväl medarbetare som styrelser vilket ytterligare kommer att bidra till ett bra stöd för medarbetarna, de förtroendevalda och regionernas medlemmar i detta skede, säger Christoffer Rinman tfavdelningschef Regioner & Folkrörelseutveckling. 

Både Annika Fälldin och Ann Holst tillträder sina tjänster den 8 februari.

- Vi kommer att göra vårt bästa för att överbrygga tiden till dess att en permanent regionchef är på plats.  Båda har vi ett stort hjärta och en stor respekt för organisationen LRF. Vi har vuxit upp på jordbruk, Annika i Ramvik och Ann på Rödön med Oviksfjällen som fond. Under många år har vi båda arbetat med gröna näringar och landsbygdsutveckling bland annat som anställda av LRF och som egna företagare. Tillsammans har vi också lång erfarenhet av ledarskap och strategiskt arbete genom våra olika styrelseuppdrag och med våra yrkeslivserfarenheter, säger Annika Fälldin. 

Annika Fälldin kommer att vara tillförordnad till dess den nyrekryterade regionchefen är på plats vilket beräknas att ske tidigast till sommaren.