Vildsvinsstammens enorma ökning under de senaste decennierna har kostat Sveriges bönder miljardbelopp enligt en uträkning från SLU 2015. Det är en av många onödiga kostnader som har bromsat lantbrukarnas möjlighet att investera i mer hållbar teknik och lösningar. Förutom att den svenska vildsvinsstammen varje år förstör mat motsvarande 1,3 miljoner matkassar, hotar målen i den nationella livsmedelsstrategin och skapar irritation hos våra grannländer så är stammen en högpotentiell smittspridare av den afrikanska svinpesten. Skulle den komma till Sverige riskerar hela den svenska grisnäringen att slås ut.

– Minskningen av antalet olyckor betyder inte med säkerhet att vildsvinsstammen har minskat och definitivt inte att skördeskadorna som djuren orsakar har gjort det. Ändå är olycksminskningen en mycket viktig indikator på att något händer runt vildsvinen i landet och det är fullt möjligt att vi för första gången ser frukten av ett gediget samarbete mellan myndigheter, markägare, bönder, beslutsfattare och jägare, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF har jobbat för mörkersikten

LRF har under flera års tid påtalat den eskalerande vildsvinsproblematiken för beslutsfattare. Flera förslag har lagts på bordet och i mars 2020 beslutade Naturvårdsverket om en förvaltningsplan med målen att vildsvinsolyckorna i trafiken och skadorna i jordbruket ska halveras till 2025. Det, tillsammans med regeringens beslut att tillåta jakt med lampa och mörkersikten, en fråga LRF har förordat, har antagligen bidragit till minskningen av antalet olyckor.

Att jaga vildsvin är ett hårt arbete nattetid. Med mörkersikten görs jobbet enklare och effektivare. Ett av länen där vildsvinsolyckorna har minskat mest är i Jönköping. Det är också ett av länen där länsstyrelsen tillsammans med bland andra LRF har initierat Vetlandamodellen där man har mätt skadorna, beräknat kostnaderna och ökat samarbetet.

Alla måste samarbeta

Även i vildsvinstäta Östergötland, Skåne och Örebro län har vildsvinsolyckorna minskat markant under det senaste året. Även här har samarbete mellan flera viktiga parter samt mätning av skadorna gjort att man tillsammans har hittat olika lösningar på problem.

Trots trendbrottet är problemet med vildsvinsolyckor långt ifrån över och antalet är fortfarande dubbelt så stort som för tio år sedan. Bönder, markägare, jägare, politiker och myndigheter måste fortsätta att jobba hårt och tillsammans för att fortsätta att få kurvan att peka nedåt så att man kan nå målet om halverade skador i jordbruket till 2025.

Modern jaktlag behövs

För att vildsvinsstammen ska fortsätta att minska anser LRF att det måste bli enklare för jägare att sälja vildsvinskött, att utfodringen måste regleras effektivt samt att det ska tillåtas att hitta vildsvin med hjälp av drönare vid jakt. Dessutom måste jaktlagstiftningen moderniseras bland annat på den punkten att det inte ska vara ett jaktbrott att råka skjuta en vildsvinssugga som åtföljs av kultingar.

– 2021 var året då vi visade att det var möjligt att påverka olycksstatistiken. Nu gäller det att vi håller i och håller ut, fortsätter med ett gediget samarbete och skapar fler möjligheter för att nå målet om halverade skördeskador till 2025, säger Palle Borgström.

Statistik trafikolyckor vildsvin

Riks
2021   5 330
2020   7 217
2019   7 696

Skåne
2021   834
2020   1194
2019   1143

Västra Götaland
2021   639
2020   683
2019   856

Östergötland
2021   355
2020   482
2019   620

Värmland
2021   62
2020   87
2019   68

Örebro
2021   196
2020   309
2019   233

Sörmland
2021   545
2020   676
2019   812

Västmanland
2021   110
2020   161
2019   140

Stockholm
2021   480
2020   681
2019   792

Uppsala
2021   398
2020   569
2019   464

Jönköping
2021   243
2020   325
2019   377

Kronoberg
2021   406
2020   609
2019   583

Kalmar
2021   492
2020   674
2019   908

Blekinge
2021   203
2020   348
2019   246

Halland
2021   288
2020   366
2019   401