De drygt 15 000 LRF-medlemmarna mellan 16 och 36 år har arbetat fram motioner som kommer ange riktningen för hur LRF Ungdomens ska jobba för framtidens jord- och skogsbruk, företagsutveckling och opinionsbildning under det kommande verksamhetsåret.

Två ledamöter i riksstyrelsen kliver av vid året stämma, Marit Bohlin och Oliver Kristoffersson, och nu föreslås Nathalie Häggström och Per Östman efterträda dem.

Vill få fler unga att välja de gröna näringarna

Nathalie Häggström är 28 år, bor i Örnsköldsvik och är uppvuxen på en gård i Ångermanlands inland, som hon hoppas på att få ta över när tiden är rätt.

Hon är utbildad till skogsmästare och jobbar på Nätraälven Skog som är en av få mindre skogsägarföreningar i Sverige med 1 200 medlemmar.

– Det ger en bra känsla att kunna hjälpa skogsägare att sköta sina fastigheter utifrån deras egna mål och förutsättningar. Mina uppgifter kretsar främst kring skogsvård och skogsbruksplaner, säger Nathalie Häggström.

Hon berättar också att det känns extra bra att driva landsbygdsfrågor som gynnar den lilla människan och att hennes hjärtefråga är att få fler unga att välja att jobba i de gröna näringarna.

Rätten att bruk skogen en viktig fråga

Även Per Östman kommer från Örnsköldsvik. Han är 32 år och uppvuxen med familjeskogsbruk. Det ledde till att studera till jägmästare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Per Östman jobbar på Holmen Energi och är nybliven skogsägare efter generationsskifte i familjen. Eget arbete i skogen ser han som både arbete och träning.

– Jag känner extra stort intresse för de gröna näringarnas viktiga roll i klimatomställningen, rätten att bruka skog och möjligheterna för att bedriva lantbruk i hela Sverige. Att öka kunskapen och förståelsen för vad vårt hållbara jord- och skogsbruk innebär för Sverige är en nyckelfråga på många sätt, säger Per Östman.