LRF är en medlemsorganisation och det betyder att det är medlemmarna som bestämmer vilka frågor LRF ska driva. Besluten fattas varje år av medlemmar på årsmöten, regionstämmor och riksförbundsstämman. Sen är det upp till bevis när årets medlemsundersökning kommer och ett antal medlemmar utvärderar LRFs arbete. Har LRF satsat på rätt saker? Tillräckligt mycket?

Signalerar viktiga områden

Undersökningen Nöjd Medlem skickas ut till ett representativt urval av LRFs medlemmar och ger ett tillförlitligt svar av vad medlemmarna som helhet tycker. Varje svar är viktigt och den som blivit utvald att svara kan inte ersättas av någon annan. Ju fler som svarar desto bättre blir undersökningen och den som är utvald har också möjlighet att påverka.

– Nöjd Medlem görs varje år och resultaten tas på stort allvar av både ledning och styrelser runt om i landet. Den visar hur medlemmarna känner inför LRF och ger viktiga signaler om vilka områden vi ska satsa mer på, säger Jeanette Scherman som håller i arbetet med Nöjd Medlem på LRF.

Är du utvald, ta chansen att återkoppla och ge dina åsikter. Du gör skillnad!

Fler sätt att påverka: