Tanken är att rusta morgondagens hållbarhetsledare, de som ska leda den hållbara omställningen. Det vill man göra genom att skapa dialog mellan studenter och näringsliv, minska polarisering och, i samarbetet med LRF, skapa större förståelse för kopplingen mellan lantbruk och hållbarhet.

Matfrågan är central

Det handlar om en ung målgrupp, studenter som kommer från alla typer av discipliner och utbildningsnivå. Men i första hand de som befinner sig på en relativt hög nivå, masterstudier, inom ekonomi och miljövetenskap, kommunikation och ingenjörsutbildningar.

– Vårt samarbete har fallit ut bra. Deltagarna har varit jättenöjda och lantbruk är en bransch som fått många studenter att fundera. Matfrågan är central med sina olika aspekter på konsumtion och produktion, berättar Lukas Lundberg som är kommunikationsansvarig på Sustainergies och den som hållit i kontakterna med LRF.

Lantbruk mer komplext än man trodde

Det som har gjort störst intryck, både på Lukas Lundberg och på studenterna, har varit att träffa bönder, höra om deras utmaningar och få prata om frågorna på riktigt.

– Det är mer komplext att vara lantbrukare än man tror. I branschen finns en stor vilja att jobba klimatsmart, men det inte alltid är så lätt.

Måste bli mer attraktivt att vara bonde

I sina kommentarer nämner studenterna bland annat att bondeyrket måste göras mer attraktivt för att få fler att jobba med jord och skog som är nyckeln i arbetet med hållbarhet.

– Utvärderingen visade också att man tyckte mycket, men kanske inte hade full förståelse för alla aspekter av matproduktion och konsumtion, och den bilden nyanserades efter mötena med LRFs representanter, säger Lukas Lundberg.

Viktigt att våga ta diskussionen

På frågan om hur han ser på framtiden för de gröna näringarna svarar han att de är framtiden.

– Och framtiden för de gröna näringarna är att våga vara ute och ta diskussionen, som ni har gjort i det här samarbetet. Framgångsfaktorn är att nyansera bilden genom att visa på hinder och möjligheter, att göra den här typen av projekt och ha bra ambassadörer. LRF är fortsatt en viktig partner för Sustainergies, era frågor passar bra i vårt program. Ni är modiga och har ett engagemang som passar den unga målgruppen.