De tre kurserna hålls vid olika tillfällen i mars och april.

LEAN – Sänk dina kostnader och öka dina intäkter
I tider av stora prisökningar på insatsvaror är det viktigt att varje företagare bildar sig en uppfattning om hur det egna företaget påverkas av priserna på diesel, el och gödsel och agerar för att klara sin lönsamhet. Här gör vi en kort, praktisk och smart genomgång av hur du kan tänka och förhandla med insatsvaruföretag (sänka kostnader), med banken (sänka kostnader) och med kund/producentkooperation/grossist osv (öka intäkter).

LEAN – Minska dina slöserier
En av de mest kända och använda modulerna i LEAN är ”minska dina slöserier i företaget” – att systematiskt gå igenom alla delarna i företaget, för att identifiera och ta bort allt man gör som inte skapar värde, eller som kan skapa mer värde om det görs på ett annat sätt.

Effektiva och lönsamma klimatåtgärder på gårdsnivå
Kursen är inriktad mot mjölkproduktion och ger svar på hur klimatavtryck beräknas, hur det kan förbättras och vilken betydelse det har för din gårds lönsamhet.

Läs mer och anmäl dig här.